Duvnäs föräldrastöd

Stöd till dig som förälder med barn upp till tio år, med fokus på anknytning och samspel. Besöken är kostnadsfria.

Exempel på frågor föräldrar har till oss:

  • Hur kan jag förstå och tillgodose mitt barns olika behov?
  • Hur kan vi stärka anknytningen?
  • Hur hanterar vi ilska och utbrott på ett bra sätt?
  • Jag har svårt att tycka om mitt barn.
  • Hur gör jag när mitt barn avvisar mig?
  • Föräldraskapet har inte blivit som jag tänkt mig.

Stöd till adoptivföräldrar

För blivande och nyligen hemkomna adoptivfamiljer finns ett speciellt utformat stöd. Erfarenhet visar att det är viktigt med ett så tidigt stöd som möjligt för samspelet i familjen och för anknytningsprocessen.

Så här kan vi stötta dig och din familj:

  • ge stöd inför resan till barnet
  • träffa familjen inom en månad efter hemkomsten
  • ge råd och stöd i samband med förändringar för adoptivbarnet, som att börja i förskola och skola.

Stöd till familjehemsföräldrar

Stödet ska stärka familjehemsföräldrars förutsättningar att ta hand om det placerade barnet. I samspelsstödet kan eventuella anknytningsskador hos barnet repareras, och familjehemmet kan få ökad förståelse för barnet. Kontakten med oss förmedlas genom stadsdelarnas familjevård.

Även andra familjer än adoptiv- och familjehemsfamiljer är välkomna. Du ansöker hos din stadsdelsförvaltning.

Uppdaterad