Stöd till föräldrar

För dig som är förälder erbjuder Stockholms stad olika slags stöd i ditt föräldraskap.

Bland annat finns

  • ABC föräldraträffar – för alla familjer med barn 3–12 år
  • Komet föräldraträffar – vid bråk i familjen, för familjer med barn 3–18 år
  • föräldragrupper och träffpunkter i din stadsdel
  • Stella – för föräldrar som har placerade barn.

ABC föräldraträffar – för alla familjer

ABC föräldraträffar riktar sig till alla föräldrar med barn 3–12 år där information och diskussion varvas med filmer. Träffarna består av fyra tillfällen på dag- eller kvällstid i ditt närområde. Efter några veckor hålls en återträff.

Under träffarna diskuterar vi bland annat hur du kan

  • stärka ditt barns självkänsla
  • främja relationer i och utanför familjen
  • hantera svåra situationer. 

ABC föräldraträffar är kostnadsfria. Du anmäler dig i vår e-tjänst.

Komet-föräldragrupper – vid bråk i familjen

Komet-föräldragrupper är till för de familjer som upplever att det är mycket bråk och konflikter hemma. Komet-grupperna är till för

  • familjer med barn 3–11 år
  • familjer med tonåringar 12–18 år.

Föräldrarna träffas i grupp vid tio tillfällen och vid en individuell träff. Syftet med träffarna är att lära föräldrarna att samspela med sitt barn och att få konkreta redskap som kan göra skillnad i relationen.

Komet-träffarna är kostnadsfria. Du anmäler dig i vår e-tjänst.

Kontakta din stadsdelsförvaltning

Uppdaterad