Ditt nej spelar roll

Cannabis är ett samlingsnamn för hasch och marijuana. De flesta unga testar aldrig cannabis, men i Stockholms stad är användningen betydligt högre än i resten av landet, speciellt bland gymnasieelever.

Du som är förälder påverkar din tonåring med dina åsikter, och ditt nej spelar roll. En viktig anledning till att ungdomar avstår från cannabis är att de upplever att deras föräldrar förväntar sig det. Din tydliga inställning kan hjälpa din tonåring att göra ett bra val. 

Några tips till dig som förälder

 • Prata med din tonåring om cannabis, ställ frågor och lyssna.
 • Var tydlig med att cannabis är olagligt och skadligt.
 • Ha en tydlig restriktiv hållning även till tobak och alkohol, eftersom användning av cannabis ofta händer ihop med det. 
 • Uppmärksamma var din tonåring rör sig på internet. Det finns många sidor som säljer narkotika, sprider felaktig information och använder förebilder som är positiva till narkotika. 
 • Prata med andra föräldrar för att få stöd.
 • Lita på din magkänsla.
 • Kontakta Mini Maria Stockholm eller socialtjänsten om du är orolig och vill ställa frågor eller söka hjälp. 

 

 

Cannabis och unga

Cannabis påverkar flera av hjärnans funktioner, och tonåringars hjärnor som fortfarande utvecklas är extra känsliga. Cannabisanvändning kan till exempel leda till sämre

 • koncentration
 • inlärningsförmåga
 • minne
 • förmåga att ta ansvar. 

Regelbunden användning kan ge allvarliga konsekvenser som ångest och panikkänslor, samt ökad risk för schizofreni, psykos och depression. 

Även den sociala utvecklingen påverkas. Unga som använder cannabis kan få problem i skolan, hamna i konflikter och riskerar att dras in i kriminalitet. En person som har blivit polisanmäld för innehav eller användning av narkotika kan ha svårt att få körkortstillstånd, söka vissa jobb och resa till en del länder. 

 

Det är inte lätt att se när någon använder cannabis, men några av tecknen kan vara trötthet, likgiltighet, röda ögon och humörsvängningar. Var också uppmärksam på om din tonåring plötsligt byter vänner eller får ökad frånvaro i skolan. Som förälder känner du ofta på dig om något är fel, så lita på din magkänsla.

Skaffa din kunskap om cannabis så att du kan prata med din tonåring och bemöta argument som kan komma från kompisar, filmer och internet.

Information om cannabis

 

Ungdomar och droger

Uppdaterad