Visionsbild genomgångsbostäder i modulhus i Tallkrogen.
Visionsbild.

Genomgångsbostäder i Tallkrogen

I Tallkrogen, på fastigheten Gubbängen 1:1, planerar Stockholms stad att bygga tillfälliga lägenheter för nyanlända som fått uppehållstillstånd och blivit anvisade till staden.

Bakgrund

Stockholms stad ordnar tillfällig bostad åt personer som fått uppehållstillstånd i Sverige och blir anvisade till Stockholm av Migrationsverket. Enligt bosättningslagen som trädde i kraft 1 mars 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot och ordna bostad åt nyanlända som anvisas till kommunen.

Sedan 2016 har Stockholm ordnat genomgångsbostäder för drygt 9 000 nyanlända med uppehållstillstånd som anvisats till staden. Nu arbetar vi för att kunna ta emot dem som anvisas till oss framöver. Under 2022 väntas 664 nyanlända.

Om genomgångsbostäder i modulhus

Genomgångsbostäder riktar sig till vuxna och familjer med barn, som har fått uppehållstillstånd och anvisats till Stockholms stad. Omkring 80 procent av de nyanlända som kommer till Stockholm är i familjer. Bostäderna är tillfälliga för de boende. Målsättningen är att de boende ska ordna egen bostad så snart som möjligt.

Modulhusen i Tallkrogen, intill Tallkrogens bollplan på fastigheten Gubbängen 1:1, inrymmer 28 mindre lägenheter i olika storlekar. Lägenheterna planeras för familjer.

SHIS Bostäder hyresvärd för genomgångsbostäder

Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS Bostäder) är hyresvärd för genomgångsbostäder i Stockholm. SHIS Bostäder har medarbetare på plats i husen dagtid för att stötta de som bor där med bland annat myndighetskontakter på vägen in i samhället.

Personer som bor i genomgångsbostäder för nyanlända följer sin individuella etableringsplan och går dagtid på kurser i svenska (sfi) och samhällsorientering samt söker arbete och mer varaktig bostad. Barnen går i förskola och skola.

Status och tidplan

Mark- och grundläggningsarbeten slutförs och modulbostäderna monteras på platsen under hösten 2022. Inflyttning planeras till efter årsskiftet 2022/2023. Marken finplaneras under våren 2023.

Historik

  • Sommaren 2022: Markarbeten påbörjades.
  • Hösten 2022: Modulbostäderna flyttas till platsen och monteras, lägenheterna färdigställs invändigt.

Uppdaterad