Visionsbild genomgångsbostäder i modulhus i Tallkrogen.
Visionsbild.

Genomgångsbostäder i Tallkrogen

I Tallkrogen, på fastigheten Gubbängen 1:1, har Stockholms stad byggt tillfälliga lägenheter för nyanlända som fått uppehållstillstånd och blivit anvisade till staden.

Bakgrund

Stockholms stad ordnar tillfällig bostad åt personer som fått uppehållstillstånd i Sverige och blir anvisade till Stockholm av Migrationsverket. Enligt bosättningslagen som trädde i kraft 1 mars 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot och ordna bostad åt nyanlända som anvisas till kommunen.

Sedan 2016 har Stockholm ordnat genomgångsbostäder för drygt 10 000 nyanlända med uppehållstillstånd som anvisats till staden. Nu arbetar vi för att kunna ta emot dem som anvisas till oss framöver. Under 2022 anvisades och mottogs 545 nyanlända till staden och 2023 väntas 307 nyanlända.

Om genomgångsbostäder i modulhus

Genomgångsbostäder riktar sig till vuxna och familjer med barn, som har fått uppehållstillstånd och anvisats till Stockholms stad. Omkring 80 procent av de nyanlända som kommer till Stockholm är i familjer. Bostäderna är tillfälliga för de boende. Målsättningen är att de boende ska ordna egen bostad så snart som möjligt.

Modulhusen i Tallkrogen, intill Tallkrogens bollplan på fastigheten Gubbängen 1:1, inrymmer 28 mindre lägenheter i olika storlekar. Lägenheterna har planerats för familjer.

SHIS Bostäder hyresvärd för genomgångsbostäder

Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS Bostäder) är hyresvärd för genomgångsbostäder i Stockholm. SHIS Bostäder har medarbetare på plats i husen dagtid för att stötta de som bor där med bland annat myndighetskontakter på vägen in i samhället.

Personer som bor i genomgångsbostäder för nyanlända följer sin individuella etableringsplan och går dagtid på kurser i svenska (sfi) och samhällsorientering samt söker arbete och mer varaktig bostad. Barnen går i förskola och skola.

Historik

  • Sommaren 2022: Markarbeten påbörjades.
  • Hösten 2022-våren 2023: Marken färdigställs. Modulbostäderna flyttas till platsen och monteras, lägenheterna färdigställs invändigt.
  • Våren och sommaren 2023: Inflyttning sker i lägenheterna.

Uppdaterad