Genomgångsbostäder på Årstafältet

På Årstafältet, på fastigheten Årsta 1:1, planerar Stockholms stad att bygga tillfälliga lägenheter för nyanlända som fått uppehållstillstånd och blivit anvisade till staden.

Bakgrund

Stockholms stad ordnar tillfällig bostad åt personer som fått uppehållstillstånd i Sverige och blir anvisade till Stockholm av Migrationsverket. Enligt bosättningslagen som trädde i kraft 1 mars 2016 är alla kommuner skyldiga att ta emot och ordna bostad åt nyanlända som anvisas till kommunen.

Sedan 2016 har Stockholm ordnat genomgångsbostäder för nästan 8 000 nyanlända med uppehållstillstånd som anvisats till staden. Nu arbetar vi för att kunna ta emot dem som anvisas till oss framöver. Under 2021 väntas 790 nyanlända till staden.

Om genomgångsbostäder i modulhus

Genomgångsbostäder riktar sig till vuxna och familjer med barn, som har fått uppehållstillstånd och anvisats till Stockholms stad. Under 2018 och 2019 var över 80 procent av de nyanlända som kom till Stockholm i familjer. Bostäderna är tillfälliga för de boende. Målsättningen är att de boende ska ordna egen bostad så snart som möjligt.

SHIS hyresvärd för genomgångsbostäder

Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS) är hyresvärd för genomgångsbostäder i Stockholm. SHIS har medarbetare på plats i husen dagtid för att stötta de som bor där med bland annat myndighetskontakter på vägen in i samhället.

Personer som bor i genomgångsbostäder för nyanlända följer sin individuella etableringsplan och går dagtid på kurser i svenska (Sfi) och samhällsorientering samt söker arbete och mer varaktig bostad. Barnen går i förskola och skola.

Status

  • Stadsbyggnadsnämnden väntas fatta beslut om tidsbegränsat bygglov på sitt sammanträde den 24 september.
  • Stadsbyggnadsnämnden fattade beslut om tidsbegränsat bygglov i fem år på sitt sammanträde den 24 september.

Historik

  • December 2020: Bygglovet vinner laga kraft.
  • Våren 2021: Projektering av markarbeten genomförs.

Uppdaterad