Hyr ut din bostad

Funderar du på att hyra ut hela eller del av din bostad? Stockholms stad söker efter lägenheter som under en övergångsperiod kan användas som bostad för nyanlända som inte haft möjlighet att ordna boende.

Kanske har du en lägenhet som du kan hyra ut eller som går att dela av, ett källarplan eller någon annan boendelösning som är lämplig att hyra. Bostaden måste ligga innanför kommungränsen för Stockholms stad.

Om nyanlända

En nyanländ person har fått uppehållstillstånd och ska så snabbt som möjligt komma igång med livet i sitt nya hemland. Basen för detta är att personen har en bostad.

Nyanlända som placeras i privatbostäder är vanligen familjer men även vuxna i ensamhushåll. De flesta har vistats i Sverige i uppskattningsvis ett till tre år. Vilka personer som anvisas vet staden först nära inpå att de kommer till oss. Ursprungsnation kan variera.

En nyanländ person följer sitt personliga etableringsprogram. Dagtid är vuxna iväg på kurser i svenska och samhällsorientering samt söker jobb och mer varaktig bostad. Barnen går i förskola och skola.

Staden ordnar genomgångsbostäder

En del nyanlända ordnar egen bostad själva medan andra blir anvisade till en kommun av Migrationsverket. Kommunen ansvarar då, enligt bosättningslagen, för att ordna bostad åt den nyanlände. Stockholm erbjuder nyanlända tillfälliga bostäder, så kallade genomgångsbostäder.

Vi söker:

  • Lägenheter med möjlighet att laga mat, tillgång till dusch, toalett och tvättmaskin. Ersättningen varierar beroende på lägenhetens storlek och antal rum. 
  • Bostaden måste ligga innanför kommungränsen för Stockholms stad. Vi har inte möjlighet att ta emot bostäder som det finns pälsdjur i.

Gör en intresseanmälan

Har du ett boende som du tror kan passa för ändamålet är du välkommen att höra av dig genom att fylla i en intresseanmälan, skicka ett mejl eller ringa oss. Bostaden måste ligga innanför kommungränsen för Stockholms stad.

Så här går det till

  1. Fyll i dina uppgifter i formuläret.
  2. Vi gör en första bedömning av din intresseanmälan och om de grundläggande kriterierna är uppfyllda gör vi ett besök i bostaden.
  3. Om bostaden uppfyller kraven skriver vi ett kontrakt där du står som hyresvärd och Stockholms stad som hyresgäst.
  4. Stockholms stad matchar sedan ditt boende med en familj eller person som fått uppehållstillstånd.
  5. .Familjen eller personen flyttar in.

Hyresavtalet

Hyresavtalet gäller i minst 6 månader, men vi ser gärna att du kan hyra ut din bostad under en längre tid. Vi i Stockholms stad tar fram avtalet som tecknas mellan dig och oss. Vi skriver sedan ett tredjehandskontrakt med den nyanlände.

Uppsägning av avtal

Det går alltid att säga upp avtalet. Uppsägningstiden är tre månader och gäller för bägge parter.

Hemförsäkring

Du behöver ta reda på och säkerställa att din hemförsäkring täcker för en uthyrning. Stockholms stad ser till så att hyresgästen tecknar en egen hemförsäkring.

Staden kontrollerar

Innan vi tecknar avtal ska alla som vill hyra ut sin bostad godkännas. Bland annat kontrolleras eventuella skatteskulder. Du som vill hyra ut en del av din bostad där du och den nyanlände kommer dela personliga utrymmen, till exempel badrum och kök, behöver också visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Möblering

Vi ser helst att bostaden är omöblerad.

Regler kring uthyrning

Hyresrätt


Om du vill hyra ut hela din hyresrätt så behöver du din hyresvärds tillstånd. Du har däremot rätt att hyra ut ett rum i din bostad utan att först fråga om hyresvärdens tillåtelse.

Du får inte ta ut högre hyra än du själv betalar.

Bostadsrätt

Kontrollera med styrelsen i din bostadsrättsförening att du kan hyra ut en del av din bostad eller hela din bostad. För att hyra ut sin bostadsrätt krävs ett godkännande från styrelsen.

Skattefrågor

När du hyr ut din lägenhet eller villa ska du redovisa intäkten i din inkomstdeklaration. Intäkten redovisar du som inkomst av kapital. Skatten på inkomst av kapital är 30 procent.

Om du hyr ut din hyresrätt, bostadsrätt eller villa har du rätt till ett schablonavdrag på 40 000 kronor per år.

På skatteverkets webbplats kan du läsa mer om avdrag, skatteregler och deklaration med mera.

Stöd för dig som hyr ut

Som hyresvärd får du hjälp av handläggarna på bostadskansliet, som bistår dig med svar på de frågor som kan uppstå innan, under, eller efter uthyrningen. De finns tillgängliga under kontorstid.

Uppdaterad