Foto: Johnér bildbyrå.

Jobbtorg Stockholm – ger stöd till arbete och studier

Alla kan, utifrån sina förutsättningar och med rätt stöd, arbeta och studera. Jobbtorg Stockholm hjälper dig nå egen försörjning genom coachning, vägledning och olika arbetsmarknadsinsatser.

Jobbtorg Stockholm ger stöd till flera målgrupper

Personer med försörjningsstöd

Du som får försörjningsstöd blir inskriven på Jobbtorg Stockholm. När du fått din ansökan om försörjningsstöd beviljad kommer din handläggare på stadsdelen boka ett möte för dig med Jobbtorg Stockholm. Det finns flera jobbtorg i staden och du blir inskriven på det som ligger närmast dig. Här får du en coach som tillsammans med dig gör en plan för att du ska kunna arbeta eller studera.

Utlandsfödda kvinnor 30 år och äldre

Är du kvinna 30 år eller äldre och utlandsfödd kan du få coachning och studievägledning utan att ha försörjningsstöd.

Unga 16–29 år som varken arbetar eller studerar

Är du 16–29 år och varken arbetar eller studerar kan du få hjälp på någon av stadens jobbtorg för unga. Du behöver inte ha försörjningsstöd för att jobbtorg ska hjälpa dig.

Så kan Jobbtorg Stockholm hjälpa dig

Utifrån dina behov och förutsättningar anpassas stödet så att du ska kunna börja arbeta eller studera. Personalen på jobbtorgen vet vilka arbetsgivare som rekryterar och kan berätta vilka skolor som finns och hur du söker till dem. På jobbtorgen får du

  • rådgivning mot arbete och studier
  • hjälp att hitta praktikplats
  • gå kortare yrkeskurser
  • matchning mot jobb inom både näringsliv och Stockholms stad
  • arbetsgivarkontakter
  • göra studiebesök
  • stöd på arbetsplatsen
  • studie- och yrkesvägledning
  • stöd i att komma vidare om du vill starta eget.

Här hittar du ditt jobbtorg

Vilket jobbtorg du ska gå till beror på var du bor. Jobbtorg Stockholm har flera kontor runt om i Stockholm och du kommer att bli hänvisad till det kontor som ligger närmast dig.

Uppdaterad