E-tjänster för socialt och ekonomiskt stöd

I Stockholms stad finns olika e-tjänster för kontakt med staden. De flesta e-tjänsterna behöver du ha ett bank-id för att använda.

Orosanmälan

Om du misstänker eller får veta att ett barn eller ungdom under 18 år far illa anmäler du det till socialtjänsten. Du kan göra orosanmälan digitalt som privatperson eller i din tjänst.

Socialrådgivning på nätet

Har du frågor kan du få rådgivning av socialtjänsten via chatt. Du kan vara anonym.

Ekonomiskt bistånd

Du som redan har ett pågående ärende inom ekonomiskt bistånd kan ansöka digitalt via vår e-tjänst.

Uppdaterad