Stöd till hemlösa

Stockholms stad ger stöd till hemlösa på flera olika sätt.

I första hand ska en person som är hemlös söka hjälp hos stadsdelsförvaltningen där hen senast var skriven. Stadsdelsförvaltningarna har öppet kontorstid.

Under kvällar och nätter är det hemlöshetsjouren och socialjouren som ska kontaktas. 

Personer som inte har haft kontakt med en stadsdelsförvaltning under de senaste två åren ska vända sig till socialförvaltningens enhet för hemlösa.

Ändrade rutiner på grund av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset har vi ändrat vårt arbetssätt på enheten för hemlösa. Där har vi nu i den mån det är möjligt telefonkontakt med hemlösa för att de ska få undvika fysiska besök. Men den som vill är självklart fortfarande välkommen. När det är nödvändigt med besök undviker vi att låta dem vänta i receptionen tillsammans med andra personer.

Boenden för hemlösa

Det finns allt från akuta och tillfälliga boendeplatser i form av nattlogi till mer långsiktiga boendeformer i dygnet runt-boende. Socialtjänsten har även andra insatser, som försöks- och träningslägenheter samt träningsboenden.

Det är stadsdelsförvaltningen eller enheten för hemlösa som utreder behovet av stöd och som fattar beslut om bistånd i form av olika boendeinsatser.

Budget- och skuldrådgivning

Om din ekonomi inte går ihop eller om du har problem med skulder kan du få stöd och råd av budget- och skuldrådgivningen på enheten för hemlösa. De kan ge dig stöd och råd för att få ordning på din vardagsekonomi eller din skuldsituation. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivarna har tystnadsplikt.

Öppen rådgivning/drop-in: Måndagar klockan 13.00-15.30. I övrigt förbokade besök.
Telefon: 08-508 25 000
E-post: funktion.budgetochskuld.efh@stockholm.se

Föreningsstöd från socialförvaltningen

Vi ger bidrag till ideella föreningar som vänder sig till medborgare från flera stadsdelsområden. Bidraget är ett stöd till föreningar som kompletterar socialtjänsten. Du hittar alla föreningar som får bidrag på vår webbsida om föreningsstöd.

Uppdaterad