Stöd till hemlösa

Stockholms stad ger stöd till hemlösa på flera olika sätt.

I första hand ska en person som är hemlös söka hjälp hos stadsdelsförvaltningen där hen senast var skriven. Stadsdelsförvaltningarna har öppet kontorstid.

Under kvällar och nätter är det hemlöshetsmottagningen och socialjouren som ska kontaktas. 

Personer som inte har haft kontakt med en stadsdelsförvaltning under de senaste två åren ska vända sig till socialförvaltningens enhet för hemlösa.

Boenden för hemlösa

Det finns allt från akuta och tillfälliga boendeplatser i form av nattlogi till mer långsiktiga och långsiktiga boendeformer i dygnet runt-boende. Socialtjänsten har även andra insatser, som försöks- och träningslägenheter samt träningsboenden.

Det är stadsdelsförvaltningen eller enheten för hemlösa som utreder behovet av stöd och som fattar beslut om bistånd i form av olika boendeinsatser.

Budget- och skuldrådgivning

Om din ekonomi inte går ihop eller om du har problem med skulder kan du få stöd och råd av budget- och skuldrådgivningen på enheten för hemlösa. De kan ge dig stöd och råd för att få ordning på din vardagsekonomi eller din skuldsituation. Rådgivningen är kostnadsfri och rådgivarna har tystnadsplikt.

Öppen rådgivning/drop-in
Måndagar klockan 13 – 16, bokningsbar tid klockan 13 – 14
Telefon 08-508 25 000 (växel)
E-post funktion.budgetochskuld.efh@stockholm.se
Besöksadress Östgötagatan 10

 

 

Uppdaterad