Medborgarkontor för hemlösa

Här kan du som är hemlös träffa socialsekreterare för information och råd i sociala frågor. Du behöver inte boka tid i förväg.

På medborgarkontoret kan du

  • Träffa socialsekreterare.
  • Få råd i sociala frågor.
  • Få stöd i kontakt med annan socialtjänst.
  • Få stöd i kontakt med andra myndigheter.
  • Använda dator, kopiator och telefon.

Vårdcentral för hemlösa – Pelarbacken

I samma lokaler som Medborgarkontoret finns Pelarbackens vårdcentral som drivs av Capio. Här kan du som är hemlös få vård av läkare och tandläkare. Det finns även fotvård och ett mobilt sjukvårdsteam.

Uppdaterad