Nyanlända

När en person fått uppehållstillstånd, av asylskäl eller som anhörig, gäller att så snabbt som möjligt skapa sig ett självständigt liv i sitt nya hemland.

Nyanlända har varit asylsökande eller har kommit hit som anhöriga till en person som fått uppehållstillstånd av asylskäl. Nu när de fått uppehållstillstånd är de nya stockholmare. En del har vistats i Sverige under asyltiden och kan svenska, andra kommer direkt från ett annat land. Yrkesbakgrund och utbildningsnivå varierar. Mångfalden är stor.

Var och en har ett eget ansvar för att etablera sig, skaffa sig kunskaper och komma in i samhället. Alla har olika förutsättningar, och behöver i olika utsträckning stöd för att komma vidare. Det gäller utbildning i språket, hjälp med tillfällig bostad och introduktion till yrkesliv och samhälle. Stockholms stad har ett ansvar för att skapa goda förutsättningar för etablering.

Målet är att nya stockholmare ska lära sig svenska språket, komma i egen försörjning genom arbete eller studier och skaffa en mer varaktig bostad.

Läs även

Uppdaterad