Socialt och ekonomiskt stöd

Alla som bor i Stockholms stad ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Barn och unga ska få en bra start i livet. Här hittar du information om vart du kan vända dig om du behöver stöd.

Coronaviruset: Krav på läkarintyg vid försörjningsstöd avskaffas

Från och med den 19 mars behöver personer som har försörjningsstöd under sjuklöneperiod inte inkomma med läkarintyg till socialtjänsten.

Orosanmälan

Om du misstänker att ett barn far illa bör du göra en orosanmälan till socialtjänsten.