Socialt och ekonomiskt stöd

Alla som bor i Stockholms stad ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Barn och unga ska få en bra start i livet. Här hittar du information om vart du kan vända dig om du behöver stöd.

Stöd till oroliga barn och unga

Oron bland barn och unga kan vara stor just nu, med ovisshet, avsaknad av rutiner och att vara hemma mer – kanske hela tiden. Är du orolig kan du få stöd.

Orosanmälan

Om du misstänker att ett barn far illa bör du göra en orosanmälan till socialtjänsten.