Socialt och ekonomiskt stöd

Alla som bor i Stockholms stad ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Barn och unga ska få en bra start i livet. Här hittar du information om vart du kan vända dig om du behöver stöd.

Hitta ditt ämne

Om du misstänker att ett barn far illa bör du göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Stödjer eller hjälper du någon i din närhet? Då kan du behöva stöd för egen del.