Socialt och ekonomiskt stöd

Alla som bor i Stockholms stad ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Barn och unga ska få en bra start i livet. Här hittar du information om vart du kan vända dig om du behöver stöd.

Om du misstänker att ett barn far illa bör du göra en orosanmälan till socialtjänsten.