Faderskap och föräldraskap

Ni som har fått barn och inte är gifta måste fastställa faderskap eller föräldraskap.

Alla barn har rätt till sitt ursprung. Därför är det viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Om du är gift med någon som har fött barn fastställs du automatiskt som förälder. Om ni som blivit föräldrar inte är gifta behöver ert föräldraskap fastställas. Föräldraskap kan fastställas genom bekräftelse eller genom domslut.

Bekräfta föräldraskap digitalt

Från den 1 januari 2022 kan föräldraskap registreras i Skatteverkets e-tjänst. E-tjänsten kan användas för barn som föds från 1 januari 2022 och du behöver bekräfta ditt föräldraskap inom 14 dagar från barnets födelse. Föräldern som har fött barnet behöver även godkänna föräldraskapsbekräftelsen i e-tjänsten. Om det gått mer än 14 dagar behöver du kontakta din stadsdelsförvaltning.

Bekräfta föräldraskap hos din stadsdelsförvaltning

Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse, eller om ni inte använder e-tjänsten kan ni istället göra en föräldraskapsbekräftelse hos stadsdelsförvaltningen där ni bor. Ni hittar kontaktuppgifterna i listan här på sidan.

Barn födda innan den 1 januari 2022

För att anmäla föräldraskapet kontaktar du din stadsdelsförvaltning.

Uppdaterad