Familjehem och jourhem

Det finns barn och unga som inte kan bo kvar hos sina föräldrar. Därför finns familjehem och jourhem.

Vanliga orsaker till att barn och unga inte kan bo kvar hos sina biologiska föräldrar är att föräldrarna brister i omsorgen på grund av egna problem, till exempel psykisk sjukdom eller problem med missbruk. När barnet bor i familjehem fortsätter barnet att ha kontakt med sina föräldrar, syskon och övrig släkt.

Som jourhem eller familjehem får du ersättning i form av en arvodesdel och en omkostnadsdel. Det är en kompensation för den tid och de utlägg som uppdraget kräver.

Att vara familjehem

Familjehem är vanliga familjer som tar hand om barn och unga som inte kan bo hos sina föräldrar. Du kan bo i villa på landet eller lägenhet mitt i stan, vara gift, sambo eller ensamstående, ha egna barn eller inga barn. Det som krävs är en trygg livssituation, tid och engagemang för att ta hand om någon annans barn.

Att vara jourhem

Jourhem innebär att man tar emot ett barn eller en ung person under en begränsad tid, ofta i väntan på familjehem. Jourhem tar emot barn i ett akut läge och barnet kan flytta in bara med några timmars varsel. Under tiden barnet bor i jourhem utreder socialtjänsten barnets behov och situation.

Grundförutsättningar för att bli familje- eller jourhem

Det finns några grundförutsättningar du eller ni behöver ha för att kunna bli familje- eller jourhem. De är:

  • En trygg och stabil livssituation.
  • Tid och engagemang för ett barn i familjen.
  • Barnet ska kunna erbjudas ett eget rum med fönster.
  • Stabil ekonomi.
  • Sysselsättning, du ska alltså inte vara arbetslös eller långtidssjukskriven.
  • Tryggt och stabilt nätverk.
  • Du ska helst vara över 25 år.
  • Erfarenhet av barn; egna eller andras.
  • Tala och förstå svenska obehindrat.

Bli familjehem eller jourhem

Om du är intresserad av att bli familjehem eller jourhem behöver du anmäla ditt intresse. När vi får din anmälan gör vi en förhandsbedömning och gör kontroller i olika register. Vi erbjuder också en introduktionsutbildning.

Om du bedöms som lämplig att vara familjehem gör vi en utredning inför varje placering av ett barn. När barnet har flyttat in hos dig kommer du att få gå grundutbildningen för familjehem, som heter ”Ett hem att växa i”.

Om du är intresserad av att bli jourhem gör vi en utredning om ett generellt godkännande.

Stöd till familjehem och jourhem

Alla familjehem och jourhem i Stockholms stad ska genomgå en grundutbildning. Utbildningen baseras på socialstyrelsens utbildningsmaterial Ett hem att växa i.

Socialförvaltningen anordnar olika typer av fortbildning för dig som är familjehem eller jourhem.

Som familjehem eller jourhem har du möjlighet att få enskild handledning av en särskilt utbildad handledare.

Som familjehem eller jourhem har du kontakt med en familjevårdsinspektör som stödjer och hjälper dig i ditt uppdrag.

Mentorsfamiljer är ett komplement till den ordinarie socialtjänsten. Syftet är att barn i familjehem ska få ökad stabilitet under placeringstiden och att familjehemmen får stöd av mentorsfamiljer. Till mentorsfamiljerna länkas ett antal familjehem.

Mentorsfamiljerna är tillgängliga för de länkade familjehemmen när ordinarie socialtjänst inte arbetar, som vardagskvällar och helger. De vänder sig till såväl nyrekryterade som mer erfarna familjehem.

Om du som är familjehem i Stockholms stad är intresserad av att ansluta dig till Mentorsfamiljer, är du välkommen att kontakta familjevårdsinspektören på din stadsdelsförvaltning. 

Uppdaterad