Familjehem och jourhem

Idag längtar många barn efter ett hem som kan ge dem en trygg och kärleksfull uppväxt. Av olika skäl är det många som inte kan bo hos sina föräldrar. Då behöver någon annan ställa upp. Och det kan vara du.

Att vara jourhem eller familjehem innebär att du under en kortare period eller längre tid fungerar som barnets familj med allt vad det innebär av tid, kramar, regler, läxor, fotbollsträning och släktkalas. 

Som familjehem får du den utbildning, stöd och handledning som uppdraget kräver. Du och din familj kan få en avgörande betydelse i barnets uppväxt och utveckling. Det innebär förstås en del arbete men också mycket skratt och kärlek. Det är en upplevelse för livet.

Anmäl intresse för att bli familjehem eller jourhem 

Vad är skillnaden på familjehem och jourhem?

Familjehem är vanliga familjer som tar hand om barn och unga som inte kan bo hos sina föräldrar. Du kan bo i villa på landet eller lägenhet mitt i stan, vara gift, sambo eller ensamstående, ha egna barn eller inga barn. Det som krävs är en trygg livssituation, tid och engagemang för att ta hand om någon annans barn. 

Jourhem innebär att man tar emot ett barn eller en ung person under en begränsad tid, eller i väntan på familjehem. Jourhem tar emot barn i ett akut läge och barnet kan flytta in bara med några timmars varsel. Under tiden barnet bor i jourhem utreder socialtjänsten barnets behov och situation.

Grundförutsättningar för att bli familje- eller jourhem

Det finns några grundförutsättningar du eller ni behöver ha för att kunna bli familje- eller jourhem. De är

 • en trygg och stabil livssituation
 • tid och engagemang för ett barn i familjen
 • en stabil ekonomi
 • sysselsättning, du ska alltså inte vara arbetslös eller långtidssjukskriven
 • ett tryggt och stabilt nätverk
 • att du helst är över 25 år
 • erfarenhet av barn; egna eller andras
 • att du kan tala och förstå svenska obehindrat.

Vad händer efter jag skickat intresseanmälan?

 • När du anmält intresse görs en förhandsbedömning.
 • Förhandsbedömningen omfattar flera samtal, introduktionsutbildning samt kontroll i polisregister, socialregister, hos Kronofogden och Försäkringskassan. 
 • Bedöms ni ha goda förutsättningar att bli familjehem eller jourhem blir ni matchade mot barn som är i behov av en familj. Därefter påbörjas en mer omfattande utredning med hembesök och djupintervjuer.
 • Ni blir erbjudna att gå grundutbildningen ”Ett hem att växa i”. Utbildningen är skapad för att ge er de rätta hjälpmedlen ni behöver för att känna er redo i er nya roll som familjehemsförälder.

Testa dig själv! Är du en blivande familjehemsförälder?

Stöd till familjehem och jourhem

Alla familjehem och jourhem i Stockholms stad ska genomgå en grundutbildning. Utbildningen baseras på socialstyrelsens utbildningsmaterial Ett hem att växa i.

Socialförvaltningen anordnar olika typer av fortbildning för dig som är familjehem eller jourhem.

Som familjehem eller jourhem har du möjlighet att få enskild handledning av en särskilt utbildad handledare.

Som familjehem eller jourhem har du kontakt med en familjevårdsinspektör som stödjer och hjälper dig i ditt uppdrag.

Stockholms stad erbjuder, tillsammans med Bris, stödhelger och onlinegrupper för dig som bor i familjehem. I gruppen får du som är mellan 7 och 18 år träffa jämnåriga i samma situation. Tillsammans pratar ni om sådant som är viktigt för dig. Till exempel hur det är att bo i familjehem, vad som är bra och vad som kan vara svårt.

Stödgrupperna leds av Bris kuratorer. Samtalen varvas med övningar, lekar och fika.

Uppdaterad