Våld i nära relationer

Du kan få stöd och hjälp av socialtjänsten om du utsätts för våld av den person du lever med, eller någon annan som står dig nära.

Socialtjänsten i den stadsdelsförvaltning du bor i kan ge dig stöd och hjälp om du

  • är utsatt för våld
  • utsätter andra för våld
  • är orolig för ett barn
  • är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck.

Relationsvåldscentrum

Relationsvåldscentrum (RVC) erbjuder stöd och behandling till dig som utövar våld eller till dig som är eller har varit utsatt för våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck. Behandling kan ges individuellt eller i grupp.

Till oss är du välkommen som är 18 år och äldre, oavsett kön, könsidentitet eller sexuell identitet. Har du gjort en polisanmälan om våld i nära relation kan du få stöd i rättsprocessen. Det kan till exempel vara information om hur en polisutredning eller rättegång går till och stödsamtal.

På RVC arbetar behandlare med specialistkompetens inom våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Vi som arbetar här har tystnadsplikt.

Skyddade boenden

Om du måste lämna ditt hem för att skydda dig och dina barn från en våldsutövare kan du efter beslut av socialtjänsten få plats i skyddat boende. Skyddat boende är en tillfällig lösning.

Ett skyddat boende kan också erbjuda

  • stöd i rättsprocesser
  • samtalsstöd
  • samhällsinformation.

Hedersrelaterat våld och förtyck

Om du är mellan 13 – 26 år och lever i en hederskontext kan du få stöd och hjälp hos Origo. Det är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. Du kan vara anonym.

Föreningar som kan ge stöd 

Det finns flera föreningar som kan erbjuda stöd och vägledning i Stockholms stad. 

Socialjouren

Kontakta socialjouren kvällar, nätter och helger.

Telefon
Telefon 08-508 40 000
E-post
E-post socialjouren.sof@stockholm.se

Kontakta din stadsdelsförvaltning

Uppdaterad