Stöd till dig som är anhörig

Stödjer eller hjälper du någon i din närhet? Då kan du behöva stöd för egen del.

Den närstående kan exempelvis

 • vara äldre
 • ha en fysisk sjukdom eller funktionsnedsättning
 • ha en psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning
 • ha ett missbruk eller beroende
 • ha en kriminell livsstil
 • ha drabbats av skjutningar och dödligt våld
 • ha koppling till våldsbejakande extremism.

Stödet erbjuds dig som till exempel är maka eller make, partner, sambo, barn, barnbarn, förälder, syskon, vän eller granne. Det är du själv som avgör om du ser dig själv som anhörig.

Stöd, råd och gemenskap i din stadsdelsförvaltning

I alla stadsdelar finns anhörigstöd som kan informera dig om olika typer av stöd och hjälp. Anhörigstödet i Stockholms stad erbjuder bland annat

 • råd och vägledning
 • enskilda samtal
 • kunskap och gemenskap.

Ofta ges stödet av en anhörigkonsulent. Kontakt med anhörigstödet är kostnadsfritt.

Stadsövergripande stöd

Det finns också ett stadsövergripande stöd till anhöriga till personer med missbruk och beroende, med koppling till våldsbejakande extremism, en kriminell livsstil samt till personer som drabbats av skjutningar och dödligt våld. Detta stöd är ett komplement till det stöd som ges av stadsdelsförvaltningarna.

Olika former av stödinsatser

Du kan få information om vilket stöd det är möjligt att få genom kommunen, andra myndigheter, regionen, föreningar och frivilligorganisationer. Du kan även få vägledning i var du kan vända dig för att få mer information om hjälp för din egen del eller för din närståendes del.

Behöver du någon att prata med är du välkommen att kontakta anhörigkonsulenten för ett stödjande samtal. Du får möjlighet att prata om vad som är viktigt för dig som anhörig. Samtalet sker antingen i stadsdelsförvaltningens lokaler, via telefon eller digitalt. 

Du får möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation, finna gemenskap och utbyta erfarenheter och kunskaper.

Både du och din närstående kan ansöka om individuellt anpassade stödinsatser efter behov. Dessa stödinsatser kräver beslut från kommunen. Kontakta din stadsdelsförvaltning för mer information. 

Kontakt

För mer information eller stöd, kontakta närmaste anhörigkonsulent, biståndshandläggare eller socialsekreterare.

Hitta anhörigstöd i din stadsdel

Gör så här:

 1. Välj område eller skriv in din adress.
 2. Tryck på Visa.

Avlösning i hemmet – för dig som vårdar en närstående

Du som ger stöd och service till en närstående i hemmet kan få insatsen avlösning enligt socialtjänstlagen (SoL). Det innebär att en annan person tillfälligt tar över omvårdnaden av din närstående. Du ansöker hos din stadsdelsförvaltning.

Hitta avlösning enligt SoL

Mer inom anhörigstöd

Uppdaterad