Människor rör sig på torget i Alvik

För dig som vill hjälpa andra

Det finns många sätt att engagera sig för medmänniskor i staden. Du kan till exempel få uppdrag som kontaktperson, bli jourhem eller hyra ut din bostad till nyanländ.

Nyanlända och personer på flykt

Stöd till barn och unga

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Uppdaterad