Människor rör sig på torget i Alvik

För dig som vill hjälpa andra

Det finns många sätt att engagera sig för medmänniskor i staden. Du kan till exempel få uppdrag som kontaktperson eller bli jourhem.

Stöd till barn och unga

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Uppdaterad