Föräldraskapsstöd

Vi erbjuder många olika sorters stöd till dig som är förälder, bonusförälder eller viktig vuxen. Du kan till exempel gå på föräldraträffar eller delta i någon av våra kostnadsfria föräldrastödsprogram.

Bland annat finns

  • ABC föräldraträffar – för alla familjer med barn 3–12 år
  • Komet föräldraträffar – vid bråk i familjen, för familjer med barn 3–18 år
  • föräldragrupper och träffpunkter i din stadsdelsförvaltning, du hittar lokal information till höger på sidan.

Föräldraträffar för alla familjer

ABC föräldraträffar riktar sig till alla föräldrar med barn 3–12 år där information och diskussion varvas med filmer. Träffarna består av fyra tillfällen på dag- eller kvällstid i ditt närområde. Efter några veckor hålls en återträff.

Under träffarna diskuterar vi bland annat hur du kan

  • stärka ditt barns självkänsla
  • främja relationer i och utanför familjen
  • hantera svåra situationer. 

ABC föräldraträffar är kostnadsfria. Du anmäler dig i vår e-tjänst.

Vid bråk i familjen

Komet-föräldragrupper är till för de familjer som upplever att det är mycket bråk och konflikter hemma. Komet-grupperna är till för

  • familjer med barn 3–11 år
  • familjer med tonåringar 12–18 år.

Föräldrarna träffas i grupp vid tio tillfällen och vid en individuell träff. Syftet med träffarna är att lära föräldrarna att samspela med sitt barn och att få konkreta redskap som kan göra skillnad i relationen.

Komet-träffarna är kostnadsfria. Du anmäler dig i vår e-tjänst.

Uppdaterad