Stöd till dig som förälder med barn upp till 18 år

Alla stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad erbjuder olika former av stöd till dig som är förälder, blivande förälder, bonusförälder eller annan viktig vuxen.

Du kan till exempel få föräldrarådgivning eller delta i olika former av föräldragrupper. Vi kan vid behov hänvisa till annat stöd som kan vara till hjälp för dig och din familj. Allt stöd vi erbjuder dig som förälder är kostnadsfritt. Vi bokar tolk om du vill. 

Föräldrarådgivare erbjuder enskilda samtal för information, stöd och vägledning som rör ditt föräldraskap. Vi har tystnadsplikt och för ingen journal. Kontakta din stadsdelsförvaltning för mer information.

Kontakta din stadsdelsförvaltning

Föräldraskapsstöd

Inom Stockholms stad erbjuds föräldragrupper anpassade efter olika behov.

Uppdaterad