ABC – Alla barn i centrum

Starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer. Det är det ABC:s gruppträffar handlar om. Kurserna finns för tre olika åldersgrupper.

ABC 0–2 år

Träffar som vänder sig till föräldrar vars barn närmar sig ett års ålder fram till det att barnet ska fylla tre år. Programmet har utvecklats av Stockholms stad tillsammans med föräldrar och yrkesverksamma och syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Innehållet utgår från kunskap och forskning om föräldraskap, jämställdhet, barns utveckling och FN:s barnkonvention. Materialet bygger också på önskemål och behov från föräldrar.

ABC 3–12 år

Föräldraträffar för föräldrar som har barn 3–12 år. Programmet har utvecklats på uppdrag av folkhälsomyndigheten och syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Innehållet utgår från kunskap och forskning om föräldraskap, jämställdhet, barns utveckling och FN:s barnkonvention. ABC har utvärderats av Karolinska Institutet. Resultaten visar att ABC har positiva effekter på upplevd föräldraförmåga samt på barnets hälsa och utveckling.

ABC tonår 13–18 år

ABC tonår är ett föräldraskapsprogram där föräldrar träffas i grupp under strukturerade träffar som leds av gruppledare.Innehållet utgår från kunskap och forskning om föräldraskap, jämställdhet, barns utveckling och FN:s barnkonvention. Innehållet bygger också på vad föräldrar själva önskar lära sig mer om och vad tonåringar tycker att föräldrar behöver veta.

Det övergripande syftet med ABC Tonår är att stärka relationen mellan vuxen och tonåring och bidra till tonåringens välmående. Föräldrar är fortfarande de viktigaste personerna i tonåringens liv.

 

Du anmäler dig till kurserna via vår e-tjänst Föräldrautbildning. 

Våra olika ABC-träffar

Hur går det till?

Träffarna leds av två utbildade gruppledare. Varje grupp har 5–10 deltagare. Barnen är med på träffarna. Under träffarna tar vi del av varandras erfarenheter och av forskning. Träffarna är en timme långa och avslutas med tid för fika och umgänge. Mellan träffarna har ni möjlighet att öva på innehållet hemma med era barn.

Vem kan delta?

Gruppträffarna vänder sig till alla föräldrar som har barn i åldern 0–3 år, men fokus på träffarna är det som börjar hända när barnet närmar sig ett år och tiden som kommer efter det. 

Innehåll

 • Träff 1 – Viktiga vuxna. Hur kan vi vuxna vara goda förebilder för vårt barn och skapa bra stunder tillsammans?
 • Träff 2 – Vara tillsammans. Hur kan vi stödja barnet i sin utveckling när vi är tillsammans och hur kan vi göra för att uppmärksamma och sätta ord på små barns känslor?
 • Träff 3 – Utmanande situationer. Hur kan vi förebygga och hantera utmanande situationer? Hur gör vi på bästa sätt när vi måste bestämma?
 • Träff 4 – Lugnt föräldraskap. Hur kan vi förebygga stress i vardagen och i föräldraskapet? Vad kan vi göra för att hantera frustration i föräldraskapet?

Hur går det till?

Träffarna har varsitt tema och leds av utbildade gruppledare. Varje grupp har 10-12 deltagare. Vi tar del av varandras erfarenheter och av forskning. Mellan träffarna övar ni på innehållet hemma med era barn. Träffarna i ABC 3-12 är 2,5 timme långa.

Vem kan delta?

Gruppträffarna är för alla föräldrar till barn i åldern  3-12 år.

Innehåll

Teman på träffarna är, Visa kärlek, Vara med, Visa vägen och Välja strider. Efter några månader bjuds ni också in till en återträff.

 • Träff 1 – Visa kärlek. Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.
 • Träff 2 – Vara med. Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.
 • Träff 3 – Visa vägen. Hur kan ett lugnt föräldraskap användas? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.
 • Träff 4 – Välja strider. Hur kan tjat och skäll i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

 

Hur går det till?

I en ABC Tonårs-grupp träffas vi fyra gånger 2,5  timme. Gruppen träffas en gång i veckan eller varannan vecka. Det brukar vara mellan 10-15 föräldrar i varje grupp. Varje träff har olika teman som ni diskuterar tillsammans och får information om från gruppledarna. Mellan träffarna har ni även möjlighet att öva på innehållet hemma. Gruppträffarna leds av två utbildade gruppledare.

Vem kan delta?

Alla föräldrar som har tonåringar i åldern 13-18 år och som vill utveckla sitt föräldraskap.

Innehåll

 • Träff 1 – Vara tillsammans. Att vara tonårsförälder, och hitta sätt att ha tid ihop med din tonåring.
 • Träff 2 – Bra samtal. Lyssna och bekräfta din tonåring, och kommunicera på ett lugnt sätt.
 • Träff 3 – Välja en lugn väg. Må bra som förälder och minska stress, och hantera besvärliga situationer på ett lugnt sätt.
 • Träff 4 – Hantera problem. Att stå kvar som förälder även då du ställs inför utmanande situationer.

Uppdaterad