Kometgrupper

Bråk mellan föräldrar och barn är helt naturligt, men mycket bråk kan leda till en negativ spiral som är svår att ta sig ur.

I en Kometgrupp får du som förälder lära dig nya sätt att samspela med ditt barn, för en bättre relation med mindre bråk. Här träffar du också andra som är i samma situation som du. Kometprogrammet är utvecklat i Sverige. Programmet bygger på att förbättra kommunikationen och relationen mellan dig som förälder och ditt barn.

Komet 3–11 år

Komet 3–11 år är strukturerade gruppträffar för föräldrar som vill få en bättre relation till sina barn och fler positiva stunder tillsammans. Träffarna riktar sig till föräldrar, som har barn mellan tre och elva år, som upplever att det är mycket bråk, tjat och konflikter hemma.

Komet 12–18 år

Komet 12-18 är ett föräldraskapsstödsprogram som vänder sig till dig som är tonårsförälder, och som vill få en lugnare relation med din tonåring. Kanske präglas mycket av tiden tillsammans av konflikter och bråk.

Träffarna syftar till att hjälpa dig som förälder att hitta bättre sätt att kommunicera med ditt barn och lära ut verktyg som leder till mindre bråk och konflikter. Innehållet i Komet bygger på forskning om hur konflikter kan minskas och hur relationen kan stärkas mellan barn och föräldrar.

I en Kometgrupp får du nya verktyg som kan göra stor skillnad för ditt barn och er relation. Forskning visar att Komet ger positiva resultat och många föräldrar ser en föränd­ring redan efter några träffar.

Hur går det till?

I en Kometgrupp träffas vi elva gånger och berör ett tema varje gång. Varje träff leds av två utbildade gruppledare och varje grupp består av sex till tolv föräldrar. Du träffar din grupp en gång i veckan, två och en halv timme varje gång. Här får du utbyta erfarenheter, veta vad forskningen säger och öva på nya sätt att bemöta ditt barn. Mellan varje träff tar du med dig praktiska övningar att pröva hemma.

Vem kan delta?

Föräldrar, med barn i åldern 3-11 år, som upplever att det är mycket bråk, tjat och konflikter hemma.

Innehåll 

  • Träff 1–3: Positiv samvaro. Grunden för att minska bråk och tjat är att öka positiv samvaro och uppmärksamhet. De första träffarna övar vi på detta och på att vara tydlig som förälder.
  • Träff 4–5: Det som fungerar. Vi hjälps åt att fokusera på det som motiverar just ditt barn och uppmärksammar det positiva.
  • Träff 6: Individuell träff. Träff sex är en individuell träff där du kan bjuda in exempelvis skolpersonal eller någon annan person som är viktig för ditt barn. Under den individuella träffen kan vi även prata mer om något som är särskilt viktigt för just dig och ditt barn.
  • Träff 7–9: Sänka volymen. Vi diskuterar vilka strider du kan välja bort och vilka du behöver ta samt hur du kan göra det. Du lär dig hur du kan bli mer begriplig och förutsäg­bar för ditt barn.
  • Träff 10: Problemlösning. Vi går igenom hur du tillsammans med ditt barn kan komma överens om lösningar på problem.
  • Träff 11: Framtid. Träff elva är en avslutande träff med fokus på vad du som förälder bär med dig från Komet.

Det är vanligt att ungdomar bråkar med föräldrar och syskon. Ibland kan det vara svårt att som förälder veta hur man ska hantera detta. I en Kometgrupp får du praktiska verktyg för att få det att fungera bättre hemma. Innehållet utgår från kunskap och forskning om föräldraskap och bygger på komponenter som har visat sig verksamma i utvärderade föräldrastödsprogram.

Hur går det till?

I en Kometgrupp träffas vi åtta gånger och berör ett tema varje gång. Varje träff leds av två utbildade gruppledare och varje grupp består av sex till tolv föräldrar. Gruppen träffas en gång i veckan, två och en halv timme varje gång. Träffarna innehåller exempel på vardagliga situationer och konkreta förslag på hur du kan bemöta din tonåring. Du får möjlighet att dela erfarenheter med andra föräldrar.

Mellan varje träff tar du med dig praktiska övningar att pröva hemma. Innehållet är inriktat på att se möjligheter och lösningar.

Vem kan delta?

Utbildningen är anpassad för föräldrar som har barn och ungdomar 12–18 år. Komet vänder sig i första hand till föräldrar som tycker att det ofta blir konflikter och bråk med barnet eller ungdomen.

Uppdaterad