Föräldraskap i Sverige

Att vara förälder i ett annat land än det man vuxit upp i kan leda till frågor om samhället och familjelivet.

Föräldraskap i Sverige är till för dig som är utrikesfödd förälder med barn i åldern 0–18 år och som vill veta mer om det svenska samhället.

Föräldraträffarna handlar om familjeliv i Sverige. Innehållet utgår från barnkonventionen och forskning om föräldraskap och jämställdhet. På träffarna diskuterar vi och tar vi del av varandras erfarenheter.

Filmer om Föräldraskap i Sverige på olika språk

Se filmen på svenska

 

Se filmen på arabiska

 

Se filmen på somaliska

 

Hur går det till?

Vid fem tillfällen får du träffa andra föräldrar i grupp och samtala utifrån olika teman. Varje träff är 2 timmar och 30 minuter. 

Träffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har 10–15 deltagare. Materialet finns på olika språk.

Vem kan delta?

Föräldraskap i Sverige vänder sig till utrikesfödda föräldrar med barn i åldern 0–18 år som vill veta mer om hur det är att var familj i det svenska samhället. Du som förälder kan ha bott kort eller lång tid i Sverige.

Innehåll

Träff 1 – Familj i nytt land.

Träffen handlar om hur samhället i Sverige har förändrats, om att vara familj i ett nytt land och om barnets fritid.

Träff 2 – Skola, pojkar och flickor

Hur kan föräldrar stödja barnen när de går i förskolan och skolan? Gör vi lika eller olika mellan pojkar och flickor?

Träff 3 – Hälsa och sjukvård

Vad kan man göra för att må bra som familj och vad gör man om barnet eller någon i familjen mår dåligt?

Träff 4 – Föräldrars rättigheter och skyldigheter

Vilket stöd kan du få som förälder och vilka rättigheter har barn? Hur påverkas vi av stress i vardagen?

Träff 5 - Att vara förälder till en tonåring

Hur kan du stötta din tonåring? Vi samtalar om ämnen som tobak, droger, kriminalitet och om kärlek i tonåren.

Uppdaterad