Lämna kriminalitet eller våldsbejakande extremism

Du som dras till, eller vill lämna, kriminalitet eller en våldsbejakande extremistisk organisation kan få hjälp och rådgivning. En anhörig kan också kontakta oss.

Lever du i kriminalitet eller våldsbejakande extremism, och behöver hjälp att lämna den livsstilen, kan du få hjälp och stöd av socialtjänsten. Kontakta i första hand  socialtjänsten i din stadsdel. Behöver du akut hjälp efter kontorstid kontakta socialjouren.

Vid omedelbar fara ring 112

Känner till något som innebär fara för någons liv eller hälsa, ring polisen via larmnumret 112. Där får du svar dygnet runt.

Dras någon du känner till kriminalitet eller våldsbejakande extremism?

Är du orolig för en anhörig, eller någon annan du känner, kan du få hjälp. Kontakta socialtjänsten i din stadsdel.

Det kan till exempel handla om att någon

  • är på väg att dras in i kriminalitet eller våldsbejakande extremism
  • har svårt att lämna kriminalitet eller våldsbejakande extremism
  • är på väg att resa för att strida med våldsbejakande grupperingar.

Socialtjänsten erbjuder olika typer av stöd. Insatserna anpassas utifrån individuella behov och förutsättningar.

Uppdaterad