Lämna kriminalitet eller våldsbejakande extremism

Du som dras till, eller vill lämna, kriminalitet eller en våldsbejakande extremistisk organisation kan få hjälp och rådgivning. En anhörig kan också kontakta oss.

Lever du i kriminalitet eller våldsbejakande extremism, och behöver hjälp att lämna den livsstilen, kan du få hjälp och stöd av socialtjänsten. Socialtjänsten erbjuder olika typer av stöd.

Insatserna anpassas utifrån individuella behov och förutsättningar. Kontakta i första hand  socialtjänsten i din stadsdel. Behöver du akut hjälp efter kontorstid kontakta socialjouren.

Vid omedelbar fara ring 112

Känner till något som innebär fara för någons liv eller hälsa, ring polisen via larmnumret 112. Där får du svar dygnet runt.

Dras någon anhörig eller någon du känner till kriminalitet, organiserad brottslighet eller våldsbejakande extremism?

Många anhöriga till personer som lever i kriminalitet är oroliga för sin egen säkerhet, men också oroliga för sin anhöriga och dennes livssituation. Är du orolig för en anhörig, eller någon annan du känner, kan du få hjälp.

Det kan till exempel vara att

 • ditt barn eller partner lever i kriminalitet eller våldsbejakande extremism
 • ditt barn eller annan anhörig är på väg att dras in i kriminalitet eller våldsbejakande extremism
 • det har riktats hot mot dig och din familj
 • du behöver stöd för hur du ska förhålla dig till en anhörig som lever i kriminalitet.

Ta kontakt med socialtjänsten i din stadsdel för råd och stöd.

Behöver du hjälp att lämna kriminalitet?

Du kan få stöd på olika sätt av staden om du vill hoppa av en kriminell livsstil. Tillsammans tar vi fram det stöd som passar dig.

Du kan få

 • vägledning och behandling i din resa att lämna kriminaliteten
 • hjälp till arbete eller studier
 • stöd om du har beroendeproblem
 • skuldrådgivning om du har skulder
 • om du är utsatt för hot kan vi tillsammans med polisen hjälpa till med skydd.

För att du ska få det stöd du behöver samarbetar vi med olika myndigheter och verksamheter. Det är din situation och dina behov som avgör vilka myndigheter och verksamheter som kan vara nödvändiga att ha kontakt med.

Stockholms stads avhopparverksamhet                  

Stockholms stad jobbar med avhopparverksamhet där du kan få stöd och skydd att lämna organiserad brottslighet oavsett om du är barn, ungdom eller vuxen.

Avhopparverksamheten är ett samarbete med avhopparsamordnare på polisen och socialtjänsten för de som är i behov av stöd och skydd för att hoppa av en organiserad brottslighet.

Oavsett vad du tidigare gjort är det inte för sent att hoppa av, men du kan behöva hjälp för att lyckas med det på ett säkert sätt.

Avhopparverksamhet är helt frivillig så du behöver själv vilja lämna kriminaliteten. Du behöver inte berätta detaljerat om din egen kriminalitet och du behöver inte berätta om andras kriminalitet. Har du en hotbild behöver du berätta om den så att du får rätt skydd.

Så gör du om du vill hoppa av:

 • Ta kontakt med socialtjänsten i din stadsdelsförvaltning. Socialtjänsten hjälper dig då att få kontakt med en avhopparsamordnare på polisen som tillsammans med dig bedömer om det finns en hotbild riktad mot dig.
 • Du kan även själv kontakta en avhopparsamordnare på ditt lokalpolisområde som du kan nå via telefon 114 14.

I vissa stadsdelar finns sociala insatsgrupper (SIG) som du kan kontakta direkt.

Uppdaterad