Missbruk och beroende

Du som har problem med missbruk och beroende kan få stöd och hjälp.

Det kan till exempel handla om alkohol, andra beroendeframkallande medel och spel om pengar. För att få stöd kontaktar du din stadsdelsförvaltning eller någon av våra stadsövergripande behandlingsenheter. 

Kontakta din stadsdelsförvaltning

Alkohol, narkotika och spel

Prostitution och köp av sex

Uppdaterad