Köp av sexuella tjänster

Du som köper sexuella tjänster kan få hjälp och rådgivning för att sluta. Du kan vara anonym.

Vill du diskutera, minska, eller sluta med ditt sexköpande eller sexberoende? Genom vår behandlingsenhet KAST (köpare av sexuella tjänster) kan du få hjälp.

Du kan vända dig till KAST om du

  • köper sexuella tjänster
  • har funderingar kring sexköp
  • upplever att du har ett sexmissbruk

Hos KAST kan du få samtalsbehandling och rådgivning. Du som är anhörig är också välkommen att höra av dig.

Uppdaterad