Tak över huvudet-garantin

Personer som befinner sig i akuta situationer och saknar möjligheter att själva ordna boende ska erbjudas nattlogi.

Garantin omfattar medborgare som tillhör Stockholms stad och är ett bistånd enligt socialtjänstlagen.

Garantin syftar till att avvärja nödsituationer och kan bara beviljas någon enstaka natt. Om du har behov av bistånd från socialtjänsten ska du alltid i första hand kontakta stadsdelsförvaltningen i det område där du är, eller senast var, folkbokförd.

Om en akut situation uppstår på kvällstid eller under en helg kan du kontakta hemlöshetsjouren eller socialjouren.

Uppdaterad