Ungdomar och droger

Vi arbetar aktivt för att färre unga ska använda tobak, alkohol, narkotika och andra droger.

Majoriteten av ungdomarna i Stockholms stad har inte testat narkotika, men i år två på gymnasiet har var fjärde elev gjort det. I årskurs nio har ungefär var tionde elev testat narkotika. Cannabis är den klart vanligaste narkotikan. Denna fakta kommer från Stockholmsenkäten, en undersökning om ungdomars levnadsvanor som genomförs vartannat år. 

Om du som förälder är orolig för att din tonåring använder droger kan du kontakta oss för råd och stöd. Vänd dig till din stadsdelsförvaltning eller Mini Maria. Du behöver inte veta att ditt barn har börjat dricka eller provat droger för att ta kontakt med oss. Det räcker att du är orolig. Du kan ringa oss och ställa frågor och få hjälp. 

Kontakt och stöd vid oro

Uppdaterad