Ungdomar och droger

Vi arbetar aktivt för att färre unga ska använda tobak, alkohol, narkotika och andra droger.

Majoriteten av ungdomarna i Stockholms stad har inte testat narkotika, men i år två på gymnasiet har var fjärde elev gjort det. I årskurs nio har ungefär var tionde elev testat narkotika. Cannabis är den klart vanligaste narkotikan. 

Om du som förälder är orolig för att din tonåring använder droger kan du kontakta oss för råd och stöd. Vänd dig till din stadsdelsförvaltning eller till Mini Maria. Du behöver inte veta att ditt barn har börjat dricka eller provat droger för att ta kontakt med oss. Det räcker att du är orolig. Du kan ringa oss och ställa frågor och få hjälp. Om vi under samtalets gång kommer fram till att träffas, återkommer vi med en tid till dig.

Mini Maria Stockholm vänder sig till ungdomar som har ett riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol eller droger boende i Stockholms stad, Danderyd och Lidingö. Vi är till för ungdomar under 20 år och deras föräldrar. Alla besök är avgiftsfria.

Initiativet till besöket hos Mini Maria Stockholm kan tas av föräldrar, socialtjänsten, skolan, andra viktiga vuxna eller av ungdomen själv. Väntetiden till ett första besök är kort.

Uppdaterad