Ditt nej spelar roll

En av de största anledningarna till att ungdomar avstår från tobak, alkohol och narkotika är att de inte vill göra sina föräldrar besvikna. Är du tydlig med din inställning är chansen större att ditt barn inte ens provar.

Forskning visar att ungdomar som lyckas och trivs i skolan, har strukturerade fritidsaktiviteter och umgås med familjen löper mindre risk att börja med tobak, alkohol och andra droger.

Viktiga insatser som du kan göra

 • Prata med din tonåring varje dag, var nyfiken och ställ frågor.
 • Bjud inte på tobak eller alkohol och köp inte ut. Håll även koll
  på din egen tobak, alkohol och eventuella läkemedel.
 • Sätt tydliga gränser hemma – inkludera äldre syskon och vänner i samtalet.
 • Lär känna din tonårings kompisar och deras föräldrar.
 • Samverka med andra föräldrar och enas om gemensamma regler kring alkohol och tobak.
 • Håll dig informerad om var din tonåring är på fritiden och övrig tid. Ha koll på kontanter, bank- och Swishkonto och internetaktivitet.
 • Hjälp din tonåring – skjutsa, hämta, håll kontakt, stanna uppe på kvällen och vänta på att hen kommer hem.
 • Var extra närvarande vid större förändringar i din tonårings liv.
 • Lita på din magkänsla.
 • Kontakta Mini Maria Stockholm eller socialtjänsten om du är orolig och vill ställa frågor eller söka hjälp.

Tobak

Tobak är oftast den första drogen som barn kommer i kontakt med. Nio av tio som börjar röka gör det innan de fyllt 18 år. Det finns en stark koppling mellan tobaksanvändning och användning av alkohol och narkotika. Ju tidigare en ungdom börjar röka desto snabbare uppstår ett beroende som ofta kan bli livslångt. Var även uppmärksam på andra former av tobak, som snus, e-cigg och vattenpipa.

Forskning visar på att de ungdomar som avstår från tobak löper mycket lägre risk för att prova andra droger, särskilt cannabis. Som förälder är din inställning till tobak och förmåga att sätta tydliga gränser avgörande – så var restriktiv.

Alkohol

Hjärnan påverkas och tar stryk av alkohol. Eftersom hjärnan utvecklas ända fram till 25 års ålder är ungas hjärnor extra känsliga. Forskning visar på ett tydligt samband mellan tidig alkoholdebut och ökad risk för att utveckla riskbruk och missbruk. Forskningen visar även på att de barn som inte blir bjudna på alkohol av sina föräldrar dricker mindre.

Tidig alkoholdebut ökar dessutom risken att prova droger. Din förmåga som förälder att sätta tydliga gränser och vara restriktiv med alkohol är därför avgörande för din ungdoms framtid.

Cannabis

Cannabis är de vanligaste formen av narkotika, både bland ungdomar och vuxna. Nästan alla ungdomar som någon gång testat en drog har testat just cannabis. Se filmen Du spelar roll för att få veta mer om hur cannabis fungerar och hur du kan göra skillnad för din tonåring.

 

Cannabis är ett samlingsnamn för hasch och marijuana. Det vanligaste är att röka cannabis, i en joint eller i en bong. Cannabis förekommer även i oljor och i ätbara produkter som exempelvis godis eller kakor.

Ett cannabisrus kan göra användaren både fnissig, pratsam, inåtvänd och ”flummig”. Den första mer intensiva fasen av ruset varar upp till cirka 30 minuter vid rökning och den mer inåtvända fasen upp till några timmar. Till de fysiska tecknen på cannabisrus hör höjd puls, muntorrhet, röda ögon, förstorade pupiller, hunger och sötsug.

Tetrahydrocannabinol (THC) är det ämne i cannabis som skapar ett rus, och är även det som syns på drogtester. THC är fettlösligt och fäster därför bättre än många andra droger i kroppens och hjärnans fettvävnad. Det kan ta flera veckor innan THC går ur kroppen vid regelbunden rökning.

De flesta unga testar aldrig cannabis, men i Stockholms stad är användningen betydligt högre än i resten av landet, speciellt bland gymnasieelever.

Cannabis påverkar flera av hjärnans funktioner, och tonåringars hjärnor som fortfarande utvecklas är extra känsliga. Cannabisanvändning kan till exempel leda till sämre

 • koncentration
 • inlärningsförmåga
 • minne
 • förmåga att ta ansvar.

Regelbunden användning kan ge allvarliga konsekvenser som ångest och panikkänslor, samt ökad risk för schizofreni, psykos och depression. Vid långvarig användning upplevs cannabisrökaren ofta som passiv och seg. Även den sociala utvecklingen påverkas.

Unga som använder cannabis kan få problem i skolan, hamna i konflikter och riskerar att dras in i kriminalitet. En person som har blivit polisanmäld för innehav eller användning av narkotika kan ha svårt att få körkortstillstånd, söka vissa jobb och resa till en del länder.

Det är inte lätt att se när någon använder cannabis, men några av tecknen kan vara trötthet, likgiltighet, röda ögon och humörsvängningar. Var också uppmärksam på om din tonåring plötsligt byter vänner eller får ökad frånvaro i skolan.

Tecken på droganvändning att hålla koll på är

 • cigarrettpapper som används för att rulla jointar
 • avbrutna cigaretter, eftersom cannabis ofta blandas med tobak från vanliga cigaretter
 • lösa filter eller avrivna bitar av cigarettpaket eller styvare papper som används som filter
 • ögondroppar som motverkar röda ögon
 • grinders – små kvarnar som används för att finfördela marijuana. Dessa kan se ut hur som helst; som en golfboll, pennvässare eller något annat
 • små ziplockpåsar, dessa används för att förvara narkotika
 • knivar som är eldade på – de kan ha värmts upp för att lättare dela hasch
 • om ditt barn följer eller följs av konton på sociala medier som används för att sälja alkohol eller narkotika
 • om det finns många Swishöverföringar på tonåringens konto. 

Som förälder känner du ofta på dig om något är fel, så lita på din magkänsla. Du påverkar din tonåring med dina åsikter, och ditt nej spelar roll. En viktig anledning till att ungdomar avstår från cannabis är att de upplever att deras föräldrar förväntar sig det. Din tydliga inställning kan hjälpa din tonåring att göra ett bra val.

Andra droger

Tramadol kallas ibland för ”tram” eller ”trad” och missbrukas ofta tillsammans med cannabis. Tramadol är narkotikaklassat och finns som verksam substans i flera olika läkemedel som exempelvis Tradolan och Nobligan. Tramadol förekommer vanligtvis som tablett eller kapsel.

Varför man testar

Tramadol har både en aktiverande och en avslappnande effekt. Till en början är det uppiggande men efter hand ger ruset nedsatt medvetandegrad, dåsighet, eufori och ångestlindring. Man kan även drabbas av yrsel, huvudvärk och illamående.

Risker med tramadol

Högre doser kan leda till livshotande tillstånd som krampanfall, hjärtproblem och andningssvårigheter. Både den smärtlindrande effekten och ruset kommer med viss fördröjning vilket riskerar leda till överdosering. Risken för oönskade effekter av tramadol ökar vid samtidigt användande av alkohol, cannabis eller andra droger. Vissa personer kan vara extra känsliga för tramadol vilket kan leda till kraftiga effekter redan vid låga doser.

Amfetamin tillverkas på kemisk väg och intas oftast som tabletter eller kapslar. Det påverkar hela det centrala nervsystemet.

Varför man testar

Amfetamin kan ge känslor av ökad energi, vakenhet och medvetenhet. Hungerkänslor kan försvinna. Man kan även få feber, svettningar, huvudvärk och yrsel. Amfetaminruset kan vara i flera timmar.

Risker med amfetamin

Användning kan leda till att blodtrycket stiger, hjärtat slår fortare och andningen blir snabbare. Den ökade påfrestningen på kroppen kan leda till cirkulationskollaps vilket är ett direkt livshotande tillstånd. Personer som har missbrukat amfetamin kan exempelvis drabbas av hallucinationer, ångest, psykos och vanföreställningar.

Ecstasy tillverkas på kemisk väg och intas oftast som tabletter. Ecstasy påverkar, precis som amfetamin, hela det centrala nervsystemet.

Varför man testar

Man kan känna sig pigg och att man har mer energi ä vanligt. På grund av ökad frisättning av serotonin i hjärnan kan man även känna sig överlycklig, kär, förtvivlad eller få attacker av skratt eller gråt. Ruset varar i 1–3 timmar.

Risker med ecstasy

Vid användande kan man drabbas av hyperaktivitet, oro, rastlöshet och ångest. Man kan få sämre självkontroll, vilja hetsäta och se, höra, lukta eller känna sådant som inte finns. Efter användande kan man drabbas av trötthet, sömnsvårigheter, depression och ångest. Långvarigt bruk kan leda till depressioner, psykoser och utmattning.

Bensodiazepiner, oftast kallat Benzo, är en grupp narkotikaklassade läkemedel. Exempel på läkemedel inom gruppen bensodiazepiner är Sobril, Stesolid och Temesta.

Varför man testar

Bensodiazepiner används inom vården bland annat mot ångest, oro och sömnsvårigheter.

Risker med Benzo

Bensodiazepiner kan vara vanebildande och beroendeframkallande om de används regelbundet under lång tid kan bland annat orsaka förvirring och yrsel.

Vad kan jag som förälder göra?

Om du misstänker att ditt barn börjat med tobak, alkohol eller andra preparat – försvåra för hen och sök hjälp. Visa att du bryr dig, håll ut och ge inte upp. Det är lättare att få någon att sluta använda droger tidigt i ett missbruk. Prata med skolan och andra verksamheter där din tonåring vistas. Det är aldrig för sent att ta hjälp, du är inte ensam.

Skaffa dig kunskap så att du kan prata med din tonåring och bemöta argument som kan komma från kompisar, filmer och internet.

Information om alkohol och droger

Ungdomar och droger

Uppdaterad