Mini Maria Stockholm

Vi finns till för ungdomar och deras anhöriga som har oro för eller frågor om alkohol och droger. Alla besök är gratis. Vi erbjuder samtal med tolk.

På Mini Maria Stockholm har vi stor erfarenhet av att möta unga som använder droger eller alkohol. Det är väldigt olika hur det ser ut för dem vi möter. En del har testat någon enstaka gång medan andra kan ha ett beroende.

Till oss kan ungdomar upp till 20 års ålder vända sig. Förutom boende i Stockholms stad är även ungdomar som är bosatta i Lidingö stad välkomna. Vi finns på Rosenlundsgatan 44B på Södermalm och på Askebykroken 11 i Rinkeby.

Mini Maria Stockholm är en samverkansmottagning mellan Stockholms stad och Region Stockholm. På våra mottagningar arbetar socialsekreterare tillsammans med sjuksköterskor, läkare och psykologer.

Initiativ till besöket kan tas av dig som över 18 år, en vårdnadshavare eller av din stadsdelsförvaltning. Andra viktiga vuxna, skolpersonal eller personer i ungdomens nätverk är också alltid välkomna att kontakta oss för frågor eller konsultation.

För ungdomar

Är du under 20 år och undrar något om alkohol eller droger kan du vända dig till oss. Vi hjälper gärna till med både små och stora problem.

Vi vet att det inte är lätt att sluta använda droger – även om man vill.

  • Är du orolig för att du tagit skada av alkohol eller droger?
  • Är du orolig för någon kompis som använder droger?

Du kan ringa oss anonymt eller tillsammans med någon vuxen.

För föräldrar

Du som förälder behöver inte veta att ditt barn har börjat dricka eller provat droger för att ta kontakt. Det räcker att du är orolig. Du kan ringa oss och ställa frågor och få hjälp. Om vi under samtalets gång kommer fram till att träffas, återkommer vi med en tid till dig.

För professionella

Träffar du ungdomar i ditt arbete och har frågor om alkohol eller droger? Ring oss för att få råd och stöd, eller för att skapa kontakt.

Utbildningsmaterialet Koll på cannabis

Koll på cannabis är ett utbildningsmaterial om ungdomar och droger med tonvikt på cannabis för dig som jobbar med ungdomar.

Vanliga frågor

Vi har både korta och långa kontakter med ungdomar. En del kommer bara en gång och andra kan behöva ha kontakt med oss under en längre tid. Vi anpassar oss efter din situation och dina behov.

Vid första besöket berättar vi om Mini Maria Stockholm och vad vi kan hjälpa till med. Ni får berätta vad som hänt och vad ni önskar stöd och hjälp med. Utifrån det kommer vi tillsammans fram till hur vi ska fortsätta. Vi anpassar kontakten utifrån er situation och era behov.

Ja, det kan ingå som en del i kontakten att man förutom samtal också får lämna prov.

Nej, alla behöver inte göra det, men det är ofta en viktig del i kontakten.

Ring och rådfråga oss. Vi har lång erfarenhet av detta. Du kan vara anonym.

Hos socialsekreteraren kan du få råd och stöd med frågor om alkohol och droger och med hur du mår. Vi kan träffa dig själv och tillsammans med dina föräldrar eller andra vuxna som är viktiga för dig.

Hos sjuksköterskan kan du få hjälp med hur du mår fysiskt och psykiskt. Det är också hos sjuksköterskan du lämnar drogtester om du ska göra det. Sjuksköterskan hjälper även till kontakt med läkare eller psykolog vid behov.

Uppdaterad