Mini Maria Stockholm

Vi finns till för ungdomar som har ett riskbruk, missbruk eller beroende av alkohol eller droger. Alla besök är avgiftsfria.

Till oss kan ungdomar upp till 20 års ålder vända sig. Förutom boende i Stockholms stad är även ungdomar bosatta i Lidingö kommun välkomna.

Initiativet till besöket hos Mini Maria kan även tas av vårdnadshavare eller socialtjänsten. Alla, inklusive skola, andra viktiga vuxna, eller övriga i ungdomens nätverk är dock välkomna att kontakta Mini Maria Stockholms rådgivningstelefon med frågor eller för konsultation.

Vi samverkar med Region Stockholm, där socionomer, sjuksköterskor, läkare och psykiatriker finns tillgängliga för de ungdomar och familjer som är i behov av stöd, bedömning och behandlingsinsatser. Väntetiden till ett första besök är kort. 

Oroliga föräldrar

Du som förälder behöver inte veta att ditt barn har börjat dricka eller provat droger för att ta kontakt. Det räcker att du är orolig. Du kan ringa oss och ställa frågor och få hjälp. Om vi under samtalets gång kommer fram till att träffas, återkommer vi med en tid till dig.

Hur ett besök går till

Ett första besök inleds med att ni får beskriva er situation. Vi berättar vad vi kan erbjuda, och tillsammans kommer vi överens om hur vi går vidare. Ibland räcker det med ett par besök, men för att åstadkomma en förändring är det ofta viktigt att träffas flera gånger. Vi kan även erbjuda enskilda stödsamtal till föräldrar.

I början av kontakten gör vi en bedömning genom en strukturerad kartläggning av ungdomens livssituation med fokus på alkohol- och drogvanor samt psykiskt mående.

Målet är att ungdomen och familjen får det stöd och hjälp som leder till drogfrihet. Under kontakten kan drogtester tas när detta bedöms som viktigt.

Om vi efter bedömningen tillsammans kommer fram till att behandlingsinsatser skulle kunna vara till hjälp kan vi bland annat erbjuda

  • motiverande samtal
  • återfallsprevention
  • familjesamtal
  • olika manualbaserade program.

Uppdaterad