Stöd till utsatta EU-medborgare

För de EU-medborgare som befinner sig i en socialt utsatt situation finns olika former av stöd.

Stockholms stad arbetar aktivt för att erbjuda stöd till de EU-medborgare som befinner sig i en socialt utsatt situation. Stadens arbete går huvudsakligen ut på att motverka utsatthet och utanförskap, samt tillgodose basala behov såsom logi, enklare måltider, stöd och rådgivning.

Härbärgen

Tillsammans med flera frivilligorganisationer erbjuder Stockholms stad natthärbärge för de EU-medborgare som befinner sig i en socialt utsatt situation.

Vid särskilt kalla nätter under vintern öppnar staden ytterligare lokaler för att ge utsatta EU-medborgare möjlighet att vistas inomhus.

Dagverksamheter

Till dagverksamheter för hemlösa kan utsatta EU-medborgare vända sig för att få stöd, tvätta kläder och äta.

Uppdaterad