Sociala insatsgrupper

Du som vill lämna en kriminell livsstil kan få hjälp av våra sociala insatsgrupper.

Genom insatsen får du kontakt med en lots eller samordnare som kan hjälpa dig att göra en livsstilsförändring för att lämna kriminaliteten. Vi tittar på flera livsområden, såsom sysselsättning, studier, hälsa, drogfritt liv och socialt nätverk för att hjälpa dig. 

Vi samarbetar bland annat med

  • polisen
  • kriminalvården och frivården
  • Jobbtorg Stockholm
  • missbruk- och beroendevården
  • psykiatrin.

Lotsen eller samordnaren ansvarar för samarbetet och kontaktar de som behöver vara med. Du behöver samtycka till att sekretessen mellan olika myndigheter bryts, så att du kan få så bra hjälp och stöd som möjligt.

För att få kontaktuppgifter till en social insatsgrupp eller en mottagningsenhet väljer du den stadsdelsförvaltning du bor i listan. Även du som är orolig för en anhörig eller vän kan kontakta oss.

Uppdaterad