Barnahus Stockholm

När det finns misstanke om att barn utsatts för brott, som misshandel, sexuella övergrepp eller barnfridsbrott kan de komma till Barnahus. Där samarbetar polis, socialtjänst, åklagare, barnläkare och barn- och ungdomspsykologer.

Många av dessa barn är utsatta av en person i deras närhet. Lokalerna är barnanpassade och alla som träffar barnen är speciellt utbildade för det. När det framkommer att ett barn utsatts för brott har socialtjänsten och polisen olika ansvarsområden. Socialtjänstens ansvar är att utreda barnets behov av stöd och skydd och det görs genom att en utredning inleds. Polisens uppgift är att utreda brott. Dessa utredningar kan pågå samtidigt men är oberoende av varandra.

Vilka arbetar på Barnahus Stockholm?

På Barnahus håller polisen barnförhör, barnläkare kan göra rättsmedicinska undersökningar, psykologerna kan ge barnen krisstöd och socialtjänsten bedömer barnets behov av skydd.

De olika myndigheterna har samlats på Barnahus för att kunna samverka för att barnets intressen ska tillgodoses på bästa sätt.

Vilka barn kommer till Barnahus Stockholm?

Barnahus Stockholm finns för barn i åldrarna 0–18 år som misstänks blivit utsatta för brott i en av Stockholms stads 13 stadsdelar, Sundbybergs kommun, Lidingö stad, Solna stad och Ekerö kommun. 

Barnförhör

När ett barn kommer till Barnahus Stockholm berättar en polis vad som kommer att hända. Barnet kommer först att förhöras av polisen. Ett förhör är som en intervju där barnet får berätta om det som har hänt och polisen ställer sedan frågor.

Under förhöret får barnet sitta tillsammans med polisen i ett eget rum som kallas förhörsrum. Det man pratar om där spelas in då barn under 15 år sällan själva är med under rättegången. Är man äldre är man däremot ofta själv med och vittnar i rätten.

Under tiden som barnet förhörs ges information och stöd av en kurator till den person som följer med barnet till Barnahus.

Läkarundersökning

En del barn kan behöva läkarundersökas. Kanske finns det märken eller sår på kroppen från det brott man utsatts för. Ibland kan det vara skönt att få veta att kroppen är som den ska när man har varit med om något svårt. På Barnahus finns därför barnläkare och sjuksköterskor.

Krisstöd

På Barnahus jobbar också psykologer och kuratorer från BUP (barn- och ungdoms­psykiatrin). För många barn hjälper det att få prata om hur man mår och om det som har hänt.

Stödsamtal

Föräldrar kan vid behov erbjudas upp till fem stödsamtal med kurator på Barnahus. I samtalen ingår ofta psykoedukation kring kris och trauma och föräldrarna ges verktyg för att kunna stötta sitt eller sina barn efter förhöret och genom rättsprocessen. Föräldrar får också hjälp att sätta ord på och härbärgera sina egna känslor kring det som hänt.

Stöd efter barnförhör

Efter barnförhöret kan hela familjen behöva hjälp att mötas och prata för att bearbeta  det som barnet varit med om under dagen. Därför finns det behandlare som arbetar med att komma hem till familjen samma dag som barnförhöret ägt rum. Denna modell heter ”Stöd Efter Barnförhör”.

Anmälan och konsultation

Vill man konsultera en socialsekreterare på Barnahus Stockholm kan man ringa vår rådgivningstelefon.

 

 

 

Uppdaterad