Adoption

Adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Barnet får samma rättigheter som om det varit ditt biologiska barn.

För att få adoptera måste du ha fyllt 18 år. Du kan ansöka som gift, registrerad partner, sammanboende tillsammans med din partner eller ansöka som ensamstående. 

  • Du kan ansöka om att adoptera ett barn genom internationell adoption.
  • Du kan även ansöka om enskild adoption om du har en anknytning till ett land eller en nära relation till ett barn. 

Ansök om internationell adoption

Din stadsdelsnämnd beslutar om du kan adoptera ett barn genom internationell adoption. Det finns lagar och förordningar, både i Sverige och i barnets ursprungsland, som vi måste följa när vi fattar beslut. 

En internationell adoption är en lång resa för både barn och föräldrar. Adoptionen skapar livslånga familjeband och förändrar barnets hela livssituation. I varje steg av adoptionsprocessen är det barnets bästa som ska sättas främst.

Du hittar all information om lagar och förordningar hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Även för enskild adoption krävs ett beslut från din stadsdelsnämnd, men också ett tillstånd från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Du hittar all information om lagar och förordningar hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Ansök om att adoptera genom internationell adoption

Av adoptionsorganisationerna får du mycket information och hjälp. Du behöver även ställa dig i kö hos en auktoriserad adoptionsorganisation.

Under samtalet med handläggaren på stadsdelsförvaltningen får du

  • grundläggande information om förutsättningarna för adoption
  • hjälp att ansöka om ett medgivande för adoption hos din stadsdelsnämnd
  • vid detta samtal blir du hänvisad till Stockholms stads föräldrautbildning.

Föräldrautbildningen inför internationell adoption är obligatorisk och ger dig kunskap och insikt om adopterade barn och deras behov. Att delta i utbildningen är ett krav för att du ska kunna gå vidare i adoptionsprocessen.

Skicka in alla handlingar som stadsdelsförvaltningen kräver. En utredning inleds för att ta reda på om du lämplig som adoptivförälder. I utredningen kommer vi att vilja träffa dig för att prata om din livssituation och hur du tänker kring att adoptera.

När utredningen är klar skickas den till stadsdelsnämnden som fattar beslut om du ska få medgivande för adoption.

Stöd för adopterade och deras familjer

Uppdaterad