Familjerådgivning

Familjerådgivning vänder sig till par, föräldrar och familjer som behöver hjälp i olika samlevnadsfrågor.

Du som vill ha familjerådgivning och bor i Stockholms stad kan välja mellan ett antal godkända utförare, både stadens egen familjerådgivning och privata utförare. Avgiften är lika stor oavsett vilken familjerådgivare du väljer. Familjerådgivning kostar 450 kronor per samtal och samtalstiden är 90 minuter.

Boka tid för familjerådgivning

Vill du ha familjerådgivning? Vänd dig direkt till en familjerådgivare och boka en tid. Du kan vara anonym. Familjerådgivaren har absolut sekretess och för inga journaler. Familjerådgivningen erbjuder inte familjeterapi eller individuell terapi.

Hitta familjerådgivning

Uppdaterad