Familjerådgivning

Familjerådgivning vänder sig till par, föräldrar och familjer som behöver hjälp i olika samlevnadsfrågor.

Du som vill ha familjerådgivning och bor i Stockholms stad kan välja mellan ett antal godkända utförare, både stadens egen familjerådgivning och privata utförare. Avgiften är lika stor oavsett vilken familjerådgivare du väljer. Familjerådgivning kostar 450 kronor per samtal och samtalstiden är 90 minuter.

Boka tid för familjerådgivning

Vill du ha familjerådgivning? Vänd dig direkt till en familjerådgivare och boka en tid. Du kan vara anonym. Familjerådgivaren har absolut sekretess och för inga journaler. Familjerådgivningen erbjuder inte familjeterapi eller individuell terapi.

Avgiftsbefrielse

För par och familjer vars ekonomi ligger i nivå med, eller under normen för ekonomisk grundtrygghet finns möjlighet till avgiftsbefrielse. Bedömningen görs utifrån socialstyrelsens normbelopp för försörjningsstöd. Blanketten ska skickas till socialförvaltningen.

Ansökan om avgiftsbefrielse (pdf)

Uppdaterad