Kontaktfamilj

En kontaktfamilj tar emot ett barn eller ett syskonpar i sitt hem.

Uppdragen som kontaktfamilj kan se väldigt olika ut. Ibland är det barnen som behöver stöd och ombyte i miljön, ibland är det en förälder som behöver avlastning. Barnet bor vanligtvis hos kontaktfamiljen ungefär en helg per månad.

Det kan finnas flera olika anledningar till att ett barn behöver en extrafamilj med stabila och trygga vuxna. Gemensamt för alla barnen är att de behöver ett utvidgat nätverk för att de ska fortsätta utvecklas på ett bra sätt. 

Behöver du en kontaktfamilj?

Om du vill ansöka om att få en kontaktfamilj ska du vända dig till din stadsdelsförvaltning. De gör en utredning som leder fram till beslut om biståndet kontaktfamilj enligt socialtjänstlagen.

Vill du bli kontaktfamilj?

För att vara kontaktfamilj behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att ni har en stabil livssituation samt har tid, plats och engagemang för att ta hand om ett barn. Om du och din familj vill bli kontaktfamilj görs en utredning av er situation, hembesök och kontroll i olika register. Detta för att bedöma om ni passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på en kontaktfamilj.

Uppdaterad