Barn som far illa – orosanmälan

Misstänker du att ett barn far illa? Vänd dig till den stadsdelsförvaltning där barnet är bosatt. Du behöver inte veta säkert om något är fel. Det räcker att du har en misstanke eller känner en oro.

Genom att anmäla din oro till socialtjänsten kan du hjälpa oss att möta problem så tidigt som möjligt. 

Som privatperson har du rätt att vara anonym, men det underlättar i en eventuell utredning om du säger vem du är. Om du vill göra din anmälan anonymt är det viktigt att du inte skickar mejl, utan ringer till din stadsdelsförvaltning. Vi har tystnadsplikt.

Anmälningsskyldighet

Vissa yrkesgrupper har en skyldighet att anmäla om de ser eller misstänker att ett barn far illa.

Detta gäller bland annat personal

  • på skolor
  • i socialtjänsten
  • i sjukvården.

Vad händer efter anmälan?

Socialtjänsten beslutar först och främst om det finns anledning att inleda en utredning kring barnet eller inte.

Om socialtjänsten inleder en utredning kommer socialtjänsten att

  • hämta in mer information om hur barnet har det
  • undersöka om barnet har akut behov av skydd eller stöd
  • göra en bedömning om barnet eller familjen har behov av någon insats från socialtjänsten.

De insatser som socialtjänsten ger ska hjälpa familjen att förändra sin situation. Som professionell har du rätt att få viss information om vad som händer med anmälan, det har du inte som privatperson. 

Om det finns misstanke om att barnet har blivit utsatt för ett brott kan socialtjänsten göra en polisanmälan.

Barnahus Stockholm

Om en anmälan finns hos både socialtjänst och polis inleds en utredning. Då kan barn och anhöriga erbjudas krisstöd och behandling vid Barnahus Stockholm. Där samarbetar polis, socialtjänst, sjukvård och åklagarmyndigheten för att barnet inte ska behöva upprepa sin berättelse. Lokalerna är barnanpassade och alla som träffar barnen är speciellt utbildade för det.

Uppdaterad