Vårdnad, boende och umgänge

Vid familjerätten hos stadsdelsförvaltningen kan föräldrar som ska gå skilda vägar få hjälp och stöd i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge.

Ni kan få hjälp att komma överens i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge och hitta former för att kunna samarbeta kring barnen. I samarbetssamtal kan föräldrar också få hjälp med att träffa avtal om vårdnad boende och umgänge.

Om det är omöjligt för föräldrarna att själva hitta en lösning för sitt barns vårdnad, boende eller umgänge måste domstolen besluta hur barnets framtid ska se ut. I dessa fall gör stadsdelsförvaltningen på uppdrag av domstolen en utredning om vårdnad, boende och umgänge.

Samarbetssamtal

Hos din stadsdelsförvaltning kan du få hjälp med samarbetssamtal vid skilsmässor och separationer. Du kan också få hjälp att upprätta juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge. I filmen tar vi upp ett exempel på hur ett besök hos familjerätten kan se ut.

 

Obligatoriska informationssamtal inför vårdnadstvist

Om du och din medförälder överväger att inleda en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge behöver ni först ha deltagit i ett informationssamtal vid familjerätten.

Familjerätten i den stadsdelsförvaltning där barnet är folkbokförd ansvarar för samtalen och de är kostnadsfria för föräldrarna. Från och med 1 januari 2022 kan du som förälder begära ett informationssamtal genom att kontakta familjerätten i stadsdelsförvaltningen.

Syftet med informationssamtalen är att förebygga allvarliga konflikter mellan föräldrarna och om möjligt få till en samförståndslösning utifrån vad som blir bäst för barnet eller barnen. Syftet är också att informera om vilka konsekvenser en domstolsprocess kan få ur barnets perspektiv.

Utgångspunkten är att föräldrar erbjuds en gemensam tid för samtal om det är möjligt. Om det finns särskilda skäl kan enskilda tider bokas. Efter samtalet får föräldrarna ett intyg som bekräftar deltagandet. Intyget ska bifogas en ansökan om stämning i domstol rörande vårdnad, boende och umgänge. Intyget är giltigt i ett år.

Informationssamtalet ska hållas så snart som möjligt efter att en förälder har begärt ett samtal och senast inom fyra veckor från begäran. Barnet eller barnen deltar inte i samtalet.

Adoptioner

Familjerätten arbetar även med adoptioner. För att få att få adoptera ett barn krävs ett medgivande från stadsdelsnämnden. Familjerätten utreder också faderskap och föräldraskap.

Uppdaterad