Duvnäs Föräldrastöd för familjer med barn 0–10 år

Familjer erbjuds råd och stöd i föräldraskapet med fokus på samspel och anknytning.

Stödet innehåller samvaro med lek, föräldrasamtal och filmat samspel enligt Marte Meo. Genom stödet ges möjligheter att stärka relationen mellan barn och förälder. Stödet är kostnadsfritt.

Exempel på frågor föräldrar kan ha:

 • Hur kan jag göra för att stärka anknytningen ?
 • Hur hanterar jag ilska och utbrott på ett bra sätt?
 • Hur kan jag få till fungerande vardagsrutiner?
 • Hur gör jag när barnet avvisar mig?

Stöd till familjehem

Familjehem med placerade barn från Stockholms stad erbjuds råd och stöd med syftet att stärka familjehemsföräldrars förutsättningar att ta hand om det placerade barnet. Genom stödet kan familjehemmet få ökad förståelse för barnet och dess behov av trygghet, stabilitet och goda relationer. Familjehemmet kan även få stöd kring de speciella utmaningar som det tredelade föräldraskapet innebär. Kontakten förmedlas genom stadsdelarnas familjevård.

Stöd till adoptivfamiljer

Adoptivfamiljer boende i Stockholms stad och i kommuner med avtal erbjuds råd och stöd under hela adoptionsprocessen, kring förberedelser innan resan och mötet med barnet samt under tiden i landet. Efter hemkomst ges stöd i relationen barn/förälder samt förståelse kring barnets behov och vad som kan vara adoptionsspecifikt. Adoptivfamiljer tar kontakt direkt med verksamheten.

Telefonrådgivning i adoptionsrelaterade frågor erbjuds till adoptivföräldrar och yrkesverksamma.

Aktuella avtalskommuner

 • Botkyrka
 • Haninge
 • Huddinge
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Solna
 • Täby
 • Tyresö
 • Värmdö
 • Västerås

Information till adopterade och deras familjer

MFOF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) erbjuder adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till adopterade. Samtalsstödet utförs av Apoteksgårdens Kognitiva Center AB.  

Det finns vårdcentraler som erbjuder ett antal stödsamtal eller korttidsterapi för vuxna. Kontakta din vårdcentral för att få hjälp eller sök vård via Vårdguiden. 

Ungdomsmottagningen har information som vänder sig till unga adopterade på sin webbplats UMO. Webbplatsen riktar sig till alla som är mellan 13 och 25 år. Det går också att söka hjälp vid en ungdomsmottagning.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MfoF) genomför ett pilotprojekt för individuellt stöd till internationellt adopterade i samband med ursprungssökning. De har bland annat tagit fram en vägledning för ursprungssökning. 

Om du saknar originalhandlingarna och behöver en kopia, eller har frågor kring din bakgrund kan du vända dig till

 • Socialnämnden i kommunen där adoptivföräldrarna eller adoptivföräldern var skriven i samband med adoptionen ska ha kopior på adoptionsdokumenten.
 • Adoptionsorganisationer.

För blivande och nyligen hemkomna adoptivfamiljer finns ett speciellt utformat stöd. Erfarenhet visar att det är viktigt med ett så tidigt stöd som möjligt för samspelet i familjen och för anknytningsprocessen.

Så här kan vi stötta dig och din familj:

 • ge stöd inför resan till barnet
 • träffa familjen inom en månad efter hemkomsten
 • ge råd och stöd i samband med förändringar för adoptivbarnet, som att börja i förskola och skola.

Uppdaterad