Duvnäs Föräldrastöd

Vi erbjuder stöd i föräldraskapet med fokus på anknytning och samspel mellan föräldrar och barn som är 0–10 år. Vi vänder oss till familjer och familjehem, och har även ett utökat stöd till adoptivfamiljer.

Familjer från Stockholms kommun och familjehem med placeringar från Stockholms kommun samt adoptivfamiljer från länskommuner med avtal är välkomna. Stödinsatserna är kostnadsfria.

Exempel på frågor föräldrar har till oss:

 • Hur kan jag förstå och tillgodose mitt barns olika behov?
 • Hur kan vi stärka anknytningen?
 • Hur hanterar vi ilska och utbrott på ett bra sätt?
 • Jag har svårt att tycka om mitt barn.
 • Hur gör jag när mitt barn avvisar mig?
 • Föräldraskapet har inte blivit som jag tänkt mig.

Stöd till föräldrar

Stöd ges utifrån önskemål och behov, och utgår från det som upplevs svårt i föräldraskapet. Genom samspelsstödet med samvaro med lek, föräldrasamtal och filmmetoden Marte meo ges möjligheter att stärka förälder- och barnrelationen för att hitta trygghet i föräldraskapet. Kontakten förmedlas genom stadsdelsförvaltningarnas socialtjänst.

Stöd till familjehemsföräldrar

Familjehem med placerade barn från Stockholms stad erbjuds stöd med syftet att stärka familjehemmets förutsättningar i sitt uppdrag att ta hand om barnet. Familjehemmet kan genom samspelsstödet få ökad förståelse för barnet och dess bakgrund och på vis bli bättre rustade att möta barnets behov. Familjehemmet kan även behöva stöd kring de speciella utmaningar som det tredelade föräldraskapet innebär. Kontakten förmedlas genom stadsdelsförvaltningarnas familjevård.

Stöd till blivande och nyblivna adoptivfamiljer

Utifrån varje familjs önskemål och behov erbjuds stöd innan, under och efter adoptionen. Möjligheten att få ett tidigt stöd kan vara viktigt både för samspelet i familjen och för anknytningsprocessen. Det kan handla om råd och stöd, förberedelse inför resan och mötet med barnet. Efter hemkomst kan det vara stöd i föräldrablivandet, stöd i relationen mellan barn och förälder eller funderingar kring vad som är adoptionsspecifikt. Det kan även handla om de särskilda utmaningar som ett adoptivföräldraskap kan innebära.

Senare stöd till adoptivfamiljer

Vi erbjuder stöd med samspel, föräldrasamtal och telefonrådgivning upp till barnet är 10 år. Det är vanligt att stöd kan behövas vid olika förändringar i adoptivbarnets liv som exempelvis förskole- eller skolstart och andra situationer. Vi ger även professionell konsultation i adoptionsfrågor.

Vi tar emot familjer från flera kommuner

Adoptivfamiljer boende i Stockholms stad samt i kommuner med avtal kan ta kontakt direkt med verksamheten för råd och stöd. De kommuner som har avtal är

 • Botkyrka
 • Haninge
 • Huddinge
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Solna
 • Täby
 • Tyresö
 • Vallentuna
 • Värmdö
 • Västerås.

Information till adopterade och deras familjer

MFOF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) erbjuder adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd till adopterade. Samtalsstödet utförs av Apoteksgårdens Kognitiva Center AB.  

Det finns vårdcentraler som erbjuder ett antal stödsamtal eller korttidsterapi för vuxna. Kontakta din vårdcentral för att få hjälp eller sök vård via Vårdguiden. 

Ungdomsmottagningen har information som vänder sig till unga adopterade på sin webbplats UMO. Webbplatsen riktar sig till alla som är mellan 13 och 25 år. Det går också att söka hjälp vid en ungdomsmottagning.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MfoF) genomför ett pilotprojekt för individuellt stöd till internationellt adopterade i samband med ursprungssökning. De har bland annat tagit fram en vägledning för ursprungssökning. 

Om du saknar originalhandlingarna och behöver en kopia, eller har frågor kring din bakgrund kan du vända dig till

 • Socialnämnden i kommunen där adoptivföräldrarna eller adoptivföräldern var skriven i samband med adoptionen ska ha kopior på adoptionsdokumenten.
 • Adoptionsorganisationer.

För blivande och nyligen hemkomna adoptivfamiljer finns ett speciellt utformat stöd. Erfarenhet visar att det är viktigt med ett så tidigt stöd som möjligt för samspelet i familjen och för anknytningsprocessen.

Så här kan vi stötta dig och din familj:

 • ge stöd inför resan till barnet
 • träffa familjen inom en månad efter hemkomsten
 • ge råd och stöd i samband med förändringar för adoptivbarnet, som att börja i förskola och skola.

Uppdaterad