Socialjour

Socialjouren kan ge akut bistånd på kvällar, nätter och helger. Det kan handla om hemlöshet, våld, missbruk, eller om du misstänker att barn far illa.

Du ska i första hand vända dig till socialkontoret i din stadsdelsförvaltning, men om du är i behov av akut bistånd efter kontorstid kan du kontakta socialjouren. 

Socialjouren kan även hjälpa dig som hamnat i en akut nödsituation och är på tillfälligt besök i Stockholm från en annan kommun eller ett annat land.

Vänd dig till socialjouren om du:

  • misstänker att barn eller ungdomar far illa
  • är utsatt för våld och behöver hjälp med råd och stöd eller skyddat boende
  • har problem med missbruk eller är anhörig till någon med missbruk
  • är i akut behov av boende med stöd
  • är i akut behov av ekonomiskt stöd.

Uppdaterad