Föräldrautbildning inför adoption

Stockholms stad arrangerar föräldrautbildning för dig som vill ansöka om att adoptera ett barn genom internationell adoption (FIA).

Utbildningen vänder sig till dig om bor i Stockholms stad eller i någon av kommunerna som har avtal med Stockholms stad: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Norrtälje, Solna, Täby, Vallentuna, Värmdö och Västerås. Du anmäler dig efter att ha varit på ett informationssamtal hos din stadsdelsförvaltning. 

Om du behöver kursen på engelska, behöver tolk eller tänker adoptera ett känt barn så kontaktar du oss direkt.

 

I utbildningen får du kunskaper om adoptivbarns särskilda sårbarhet samt kunskap om adoptionens innebörd både för barnet och dig som förälder. Tanken är att du ska kunna känna igen och vara förberedd på olika situationer som kan uppstå under barnets uppväxt och var du kan söka hjälp om svårigheter skulle uppstå.

Under kursen kommer du att få inblick i vad ett barn kan ha varit med om och hur barnet självt kan tänkas uppleva adoptionen både när den sker och i senare skeden i livet. Du kommer att diskutera med andra i samma situation och få möjlighet att leva dig in i adoptionsprocessen så att du efter avslutad kurs själv kan ta ställning till om du tror att du kan tillgodose ett adoptivbarns behov. Korta föreläsningar och filmavsnitt varvas med diskussioner och reflektionsövningar som bygger på din aktiva medverkan. Deltagarantal är 8-10 personer.

Kursinnehåll:
1. Internationell adoption
2. Barnets utveckling
3. Barnen
4. Att bilda familj
5. Att möta barnet
6. Den första tiden tillsammans
7. Att vara adoptivfamilj

Skånegatan 87, BV. Spiras lokaler, öppen verksamhet för adopterade och deras familjer. Portkod meddelas senare.

Vi återkommer med namn på kursledare.

Arrangör:
Stockholms stad, Socialförvaltningen.
Det krävs 8 deltagare för att kursen ska starta. Vi återkopplar till er senast veckan innan kursstart med namn på kursledare och mobilnummer.

Om du behöver kursen på engelska, behöver tolk eller tänker adoptera ett känt barn så kontaktar du oss direkt.

Kostnad:
2500 kr/person
Faktura skickas efter kursstart via vår ekonomiavdelning och betalas inom 30 dagar.

Återbud:
Om ni får förhinder, kontakta oss så att vi kan avregistrera er.
adopterad@stockholm.se

Alla utbildningstillfällen är klockan 10.00 – 16.00. Det krävs 100 % närvaro för att att få intyg på genomgången utbildning. Anmäl dig via länken nedan.

Uppdaterad