Föräldrautbildning inför adoption

Stockholms stad arrangerar föräldrautbildning för dig som vill ansöka om att adoptera ett barn genom internationell adoption.

Utbildningen vänder sig till dig om bor i Stockholms stad eller i någon av kommunerna som har avtal med Stockholms stad. Aktuella avtalskommuner är:

 • Botkyrka
 • Haninge
 • Huddinge
 • Nacka
 • Norrtälje
 • Solna
 • Täby
 • Tyresö
 • Värmdö
 • Västerås

Du anmäler dig efter att ha varit på ett informationssamtal hos din stadsdelsförvaltning. 

Om du behöver kursen på engelska, behöver tolk eller tänker adoptera ett känt barn så kontaktar du oss direkt.

To participate you need to understand both written and spoken Swedish. If you need a course in English or have plans to adopt a relative, please contact coordinator directly.

I utbildningen får du kunskaper om adoptivbarns särskilda sårbarhet samt kunskap om adoptionens innebörd både för barnet och dig som förälder. Tanken är att du ska kunna känna igen och vara förberedd på olika situationer som kan uppstå under barnets uppväxt och var du kan söka hjälp om svårigheter skulle uppstå. Under kursen kommer du att få inblick i vad barnet kan ha varit med om och hur barnet självt kan tänkas uppleva adoptionen både när den sker och i senare skeden i livet.

Du kommer att diskutera med andra i samma situation och få möjlighet att leva dig in i adoptionsprocessen så att du efter avslutad kurs själv kan ta ställning till om du tror att du vill gå vidare i adoptionsprocessen. Korta föreläsningar och filmavsnitt varvas med diskussioner och reflektionsövningar som bygger på din aktiva medverkan. Deltagarantal är 8–10 personer.

Kursinnehåll

 1. Internationell adoption
 2. Barnets utveckling
 3. Barnen
 4. Att bilda familj
 5. Att möta barnet
 6. Den första tiden tillsammans
 7. Att vara adoptivfamilj

Målgrupp

Stockholms stads FIA-utbildning är till för dem som bor i Stockholms stad och dem som bor i de kommuner som skrivit avtal.

Utbildningen vänder sig till dem som funderar på att adoptera, internationellt. Först tar du kontakt med din stadsdel, familjerätten, för ett informationssamtal. Sedan kan du anmäla dig till en av våra kurser.

För att kunna tillgodogöra dig kursens alla olika moment behöver du behärska svenska språket språket i tal och skrift. Om du ämnar adoptera ett närstående barn eller behöver kurs på engelska kontakter du samordnaren direkt och gör en kursanmälan.

To participate you need to understand both written and spoken Swedish. If you need a course in English or have plans to adopt a relative, please contact coordinator directly.

Litteratur

Kursmaterialet ”Föräldraskap genom adoption” bifogas som pdf i inbjudan och läses innan och under kursens gång. Finns även att ladda ner hos MFOF via länken nedan.

Skånegatan 87 på Södermalm i socialförvaltningens lokaler. Portkod meddelas senare.

Vi återkommer med namn på kursledare.

Arrangör

Stockholms stad, socialförvaltningen.

Det krävs 8 deltagare för att kursen ska starta. Vi återkopplar till er cirka 2 veckor innan kursstart med namn på kursledare och mobilnummer.

Kostnad

2 500 kronor per person.

Faktura skickas efter kursstart via vår ekonomiavdelning och betalas inom 30 dagar.

Återbud

Om ni får förhinder kontakta oss så att vi kan avregistrera er.

E-post: adopterad@stockholm.se

Alla utbildningstillfällen är klockan 10.00–16.00. Det krävs 100 % närvaro för att att få intyg på genomgången utbildning.

Anmälan för 14–15 september samt 28–29 september

Anmälan för 12–13 oktober samt 26–27 oktober

Anmälan för 2–3 november samt 16–17 november

Anmälan för 23–24 november samt 7–8 december

Uppdaterad