Utbildningar för familjehem och jourhem

Alla familjehem och jourhem ska gå en grundutbildning som baseras på socialstyrelsens material Ett hem att växa i. Det finns även olika fortbildningar.

Grundutbildning

Socialförvaltningen i Stockholms stad ansvarar för utbildningarna. Anmälan görs till familjevårdsinspektören på din stadsdelsförvaltning.

Utbildningen omfattar följande områden:

  • familjevården och de placerade barnen
  • ett uppdrag i samverkan med barnet i fokus
  • att stödja barns behov av närhet, anknytning och omsorg
  • att hantera kriser, separationer och förluster
  • livslånga relationer och ursprungsfamiljens betydelse
  • skolgång och hälsa
  • att vägleda och fostra
  • vardagen i familjehemmet.

Fortbildning

Socialförvaltningen anordnar olika typer av fortbildning för dig som är familjehem eller jourhem. När vi har aktuella utbildningar kommer information att finnas här.

Gruppträffar för familjehem

Under våren startar en grupp där familjehem kan träffas och utbyta erfarenheter. 

Träffarna är på torsdagar den 24 mars, 28 april, 19 maj och 9 juni klockan 18.00 - 20.00 på Rosenlundsgatan vid Södra Station.

Anmälan görs till er familjehemshandläggare på den stadsdelsförvaltning som ni har placering ifrån. De har också mer information om träffarna.

Kommande utbildningstillfällen

Grundutbildning för familjehem hösten 2022

”Ett hem att växa i

Ett tillfälle för familjehem att få mer kunskaper om uppdraget samt träffa andra familjehem och dela erfarenheter.

Vi erbjuder två separata kurser:

Kurs 1: 29 september, 5 oktober, 6 oktober samt 13 oktober

Kurs 2: 9 november, 10 november, 7 december samt 8 december

Tid: Klockan 9.00 - 15.30.

Plats: Munkforsplan 33, 6 tr. Lokal Skeppet, Farsta

Kursledare: Familjehemsinspektörer från Familjehem Stockholms stad

Kursen är kostnadsfri inklusive lunch och fika.

Anmälan: Kontakta din handläggare på stadsdelsförvaltningen som gör anmälan till utbildningen.

Kurs 1: Anmälan senast 8 september
Kurs 2: Anmälan senast 19 oktober

 

 

 

Är du intresserad av vårens föreläsning kontaktar du din handläggare på stadsdelsförvaltningen.

Föreläsning med BRIS, Kris och Trauma.

Onsdagen den 27 april klockan 18.00-20.00

Denna föreläsning ger dig kunskap om hur kriser och trauman påverkar och tar sig uttryck hos barn och unga, samt praktiska verktyg för ett gott och ansvarsfullt bemötande.

Uppdaterad