Utbildningar för familjehem och jourhem

För nya familjehem och jourhem erbjuder vi grundutbildningen ”Ett hem att växa i”. Utbildningen som ger er mer kunskaper om uppdraget och även möjlighet att träffa andra familjehem och jourhem. Varje år erbjuder vi även olika fortbildningar som ni får ta del av kostnadsfritt.

Grundutbildning

Utbildningen omfattar följande områden:

 • familjevården och de placerade barnen
 • ett uppdrag i samverkan med barnet i fokus
 • att stödja barns behov av närhet, anknytning och omsorg
 • att hantera kriser, separationer och förluster
 • livslånga relationer och ursprungsfamiljens betydelse
 • skolgång och hälsa
 • att vägleda och fostra
 • vardagen i familjehemmet.

Socialförvaltningen i Stockholms stad ansvarar för utbildningarna. Anmälan gör du till familjevårdsinspektören på din stadsdelsförvaltning.

Fortbildning

Socialförvaltningen anordnar olika typer av fortbildning för dig som är familjehem eller jourhem. När vi har aktuella utbildningar kommer information att finnas här samt på våra sociala medier.

Kommande utbildningstillfällen

Nu är anmälan öppen till våra kostnadsfria grundutbildningar för dig som är familjehem eller jourhem via Stockholms stad.

Då utbildningarna är heldagar så bjuder vi alla deltagare på frukostmacka, lunch och eftermiddagsfika för varje tillfälle. Innan kursstart kommer du även få kursmaterialet postat hem till dig.

Hur anmäler du dig?

Kontakta din handledare så anmäler hen dig till utbildningen. Vi erbjuder två separata kurser.

Grundutbildning till Jourhem och Familjehem

Datum: 25-26 oktober och 23-24 november (4 heldagar)
Tid: 09.00-15.30

Utbildningen innehåller teoretiska avsnitt, gruppdiskussioner och tid för egna reflektioner.

Utbildningen utgår från Socialstyrelsens kursmaterial ”Ett hem att växa i” och innehåller följande teman:

 • Familjevården och barnen
 • Ett uppdrag i samverkan med barnet i fokus
 • Att stödja barns behov av närhet, anknytning och omsorg
 • Att hantera kriser, separationer och förluster
 • Livslånga relationer och ursprungsfamiljens betydelse
 • Umgänge
 • Barns hälsa och skolgång
 • Samspel och gränssättning
 • Vardagen i familjehemmet

Datum: 10, 13, 30, 11 november och 4 december
Tid: 09.00-15.30

Familjehem Stockholms stad bjuder in till fyra intressanta heldagar för dig som är familjehem som släkting eller närstående.

Utbildningen innehåller teoretiska avsnitt, gruppdiskussioner och tid för egna reflektioner. Det finns endast 16 platser så se till att anmäla dig snart!

Utbildningen utgår från Socialstyrelsens kursmaterial ”Ett hem att växa i” och innehåller följande teman:

 • Familjevården och barnen
 • Ett uppdrag i samverkan med barnet i fokus
 • Att stödja barns behov av närhet, anknytning och omsorg
 • Att hantera kriser, separationer och förluster
 • Livslånga relationer och ursprungsfamiljens betydelse
 • Umgänge
 • Barns hälsa och skolgång
 • Samspel och gränssättning

Uppdaterad