Utbildningar för familjehem och jourhem

Alla familjehem och jourhem ska gå en grundutbildning som baseras på socialstyrelsens material Ett hem att växa i. Det finns även olika fortbildningar.

Grundutbildning

Socialförvaltningen i Stockholms stad ansvarar för utbildningarna. Anmälan görs till familjevårdsinspektören på din stadsdelsförvaltning.

Utbildningen omfattar följande områden:

 • familjevården och de placerade barnen
 • ett uppdrag i samverkan med barnet i fokus
 • att stödja barns behov av närhet, anknytning och omsorg
 • att hantera kriser, separationer och förluster
 • livslånga relationer och ursprungsfamiljens betydelse
 • skolgång och hälsa
 • att vägleda och fostra
 • vardagen i familjehemmet.

Fortbildning

Socialförvaltningen anordnar olika typer av fortbildning för dig som är familjehem eller jourhem. När vi har aktuella utbildningar kommer information att finnas här.

Kommande utbildningstillfällen

Våren 2021

Du anmäler dig till familjevårdsinspektören på den stadsdelsförvaltning där du har uppdrag. Alla utbildningar görs nu digitalt via Skype. 

 • 15 april
 • 22 april
 • 29 april

Sista anmälningsdag 19 mars.

 

Utbildningar och datum inför våren 2021 kommer inom kort.

Uppdaterad