Utbildningar för familjehem och jourhem

Alla familjehem och jourhem ska gå en grundutbildning som baseras på socialstyrelsens material Ett hem att växa i. Det finns även olika fortbildningar.

Grundutbildning

Socialförvaltningen i Stockholms stad ansvarar för utbildningarna. Anmälan görs till familjevårdsinspektören på din stadsdelsförvaltning.

Utbildningen omfattar följande områden:

  • familjevården och de placerade barnen
  • ett uppdrag i samverkan med barnet i fokus
  • att stödja barns behov av närhet, anknytning och omsorg
  • att hantera kriser, separationer och förluster
  • livslånga relationer och ursprungsfamiljens betydelse
  • skolgång och hälsa
  • att vägleda och fostra
  • vardagen i familjehemmet.

Fortbildning

Socialförvaltningen anordnar olika typer av fortbildning för dig som är familjehem eller jourhem. När vi har aktuella utbildningar kommer information att finnas här.

Kommande utbildningstillfällen

Nästa grundutbildning för familjehem ”Ett hem att växa i” kommer att anordnas i november. Lokal ej fastställd.

Datum för utbildningen 11/11, 18/11 och 25/11 klockan08.00-16.00.

Anmälan görs till familjevårdsinspektören på din stadsdelsförvaltning.

 

Är du intresserad av höstens föreläsningar kontaktar du din handläggare på stadsdelsförvaltningen.

Barn som upplevt våld

Tisdagen den 26 oktober klockan 18.00-20.00

Denna föreläsning ger dig kunskap om hur våld påverkar och tar sig uttryck hos barn och unga, samt praktiska verktyg för ett gott och ansvarsfullt bemötande.

Att stödja barn med psykisk ohälsa

Onsdagen den 8 december klockan 18.00-20.00

Under den här föreläsningen får du en grund för hur du kan möta barn som inte mår bra, vad de behöver men också kunskap om vad psykisk ohälsa kan innebära för barn som bor i familjehem

Uppdaterad