Utbildningar för familjehem och jourhem

Alla familjehem och jourhem ska gå en grundutbildning som baseras på socialstyrelsens material Ett hem att växa i. Det finns även olika fortbildningar.

Grundutbildning

Socialförvaltningen i Stockholms stad ansvarar för utbildningarna. Anmälan görs till familjevårdsinspektören på din stadsdelsförvaltning.

Utbildningen omfattar följande områden:

 • familjevården och de placerade barnen
 • ett uppdrag i samverkan med barnet i fokus
 • att stödja barns behov av närhet, anknytning och omsorg
 • att hantera kriser, separationer och förluster
 • livslånga relationer och ursprungsfamiljens betydelse
 • skolgång och hälsa
 • att vägleda och fostra
 • vardagen i familjehemmet.

Fortbildning

Socialförvaltningen anordnar olika typer av fortbildning för dig som är familjehem eller jourhem.

Kommande utbildningstillfällen

Våren 2020

Du anmäler dig till familjevårdsinspektören på den stadsdelsförvaltning där du har uppdrag. 

 • 17 april klockan 08.30 – 16.00
 • 24 april klockan 08.30 – 16.00
 • 8 maj klockan 08.30 – 16.00
 • 15 maj klockan 08.30 – 16.00

 

BRIS föreläser om barn och trauma

Välkommen till Bris föreläsning om barn och trauma med leg. Psykolog Malin Rekke.
Malin Rekke har lång erfarenhet av att möta barn och familjer i behov av stöd, bland annat på BUP, inom skolhälsovården och som handledare. Syftet med föreläsningen är att ge ökad förståelse för att på bästa sätt bemöta barn som varit med om traumatiska händelser.

Föreläsningen riktar sig till familjehem som har uppdrag direkt via Stockholms stad.

Tid: Tisdagen 5 maj 18.00–20.00.

Plats: Föreläsningen sker via det digitala mötesverktyget Zoom.

Anmälan: Kontakta din familjevårdsinspektör på din stadsdelsförvaltning för att få mer information och en länk för inloggning.

Uppdaterad