Utbildningar för familjehem och jourhem

Alla familjehem och jourhem i Stockholms stad ska gå en grundutbildning. Utbildningen baseras på socialstyrelsens utbildningsmaterial Ett hem att växa i.

Grundutbildning

Socialförvaltningen i Stockholms stad ansvarar för utbildningarna. Anmälan görs till familjevårdsinspektören på din stadsdelsförvaltning.

Utbildningen omfattar följande områden:

  • familjevården och de placerade barnen
  • ett uppdrag i samverkan med barnet i fokus
  • att stödja barns behov av närhet, anknytning och omsorg
  • att hantera kriser, separationer och förluster
  • livslånga relationer och ursprungsfamiljens betydelse
  • skolgång och hälsa
  • att vägleda och fostra
  • vardagen i familjehemmet.

Fortbildning

Socialförvaltningen anordnar olika typer av fortbildning för dig som är familjehem eller jourhem.

Kommande utbildningstillfällen

Just nu har vi inga planerade utbildningstillfällen.

Uppdaterad