Utbildningar för familjehem och jourhem

Alla familjehem och jourhem ska gå en grundutbildning som baseras på socialstyrelsens material Ett hem att växa i. Det finns även olika fortbildningar.

Grundutbildning

Socialförvaltningen i Stockholms stad ansvarar för utbildningarna. Anmälan görs till familjevårdsinspektören på din stadsdelsförvaltning.

Utbildningen omfattar följande områden:

 • familjevården och de placerade barnen
 • ett uppdrag i samverkan med barnet i fokus
 • att stödja barns behov av närhet, anknytning och omsorg
 • att hantera kriser, separationer och förluster
 • livslånga relationer och ursprungsfamiljens betydelse
 • skolgång och hälsa
 • att vägleda och fostra
 • vardagen i familjehemmet.

Fortbildning

Socialförvaltningen anordnar olika typer av fortbildning för dig som är familjehem eller jourhem.

Kommande utbildningstillfällen

Våren 2020

Du anmäler dig till familjevårdsinspektören på den stadsdelsförvaltning där du har uppdrag. 

 • 17 april klockan 08.30 – 16.00
 • 24 april klockan 08.30 – 16.00
 • 8 maj klockan 08.30 – 16.00
 • 15 maj klockan 08.30 – 16.00

 

BRIS föreläser om barn och trauma

Föreläsningen riktar sig till familjehem som har uppdrag direkt via Stockholms stad. Torsdag den 12 mars klockan 18.00 – 20.00.

Inbjudan och anmälan till föreläsningen, pdf, 166 kB

Uppdaterad