Handledning

Sedan hösten 2021 ar vi erbjudit våra jour-och familjehem möjlighet att delta i grupphandledning. Tanken med handledningen är att familjerna ska utvecklas i rollen som familjehem. Genom grupphandledningen ges möjlighet till reflektion och möjlighet att dela erfarenheter. Vi växer i vår roll av att kunna ge och få stöd av varandra. Det finns även möjlighet för enskild handledning.

Nyheter

Under hösten finns det finns tankar om att även starta upp grupphandledning för nätverkshem. Anledningen är då vi idag har många mor- och farföräldrar som blir familjehem i Stockholm. Det är ofta stor fördel med nätverksplaceringar men där kan det även förekomma speciella utmaningar. Vi tror att det kan vara utvecklande för dem, att med andra i liknande situation kunna reflektera kring sina uppdrag.

Hör av dig till din kontaktperson eller till oss direkt för att ta reda på mer.

Kontakt

Roland Andersson
08-508 25 267
roland.andersson@stockholm.se

Uppdaterad