Handledning – i grupp eller individuellt

Med hjälp av handledningen så utvecklas familjerna i rollen som jour- och familjehem. Genom handledningen ges även möjlighet till reflektion.

Vid grupphandledning får du också chans att dela erfarenheter med andra familjehem. Ni växer in i er roll av att kunna ge och få stöd av varandra.

Grupphandledning för nätverkshem

Vi har idag många mor- och farföräldrar som blir familjehem i Stockholm. Det är ofta stor fördel med nätverksplaceringar men där kan det även förekomma speciella utmaningar. Som nätverkshem är det utvecklande att träffa andra i liknande situation och kunna dela erfarenheter och reflektera tillsammans.

Hör av dig till din familjevårdsinspektör eller till oss direkt för att ta reda på mer.

Kontakt

Roland Andersson
08-508 25 267
roland.andersson@stockholm.se

Uppdaterad