Stöd till föräldrar med barn som bor utanför hemmet

För dig som har barn placerade utanför hemmet finns stödverksamheten Stella.

Barnet kan vara placerat i till exempel familjehem, jourhem, HVB-hem eller på institution (SiS). När du kontaktar oss erbjuder vi ett första samtal inom en vecka.

Kontakt med Stella

  • Besöken är kostnadsfria.
  • Vi för inga journaler och har tystnadsplikt.
  • Du avgör själv hur länge du vill ha kontakt med oss. 

Stella erbjuder

  • Hjälp att gå igenom material kring placeringen, till exempel utredning, beslut och umgängesplan.
  • Information om vilka rättigheter och skyldigheter du har som förälder till ett placerat barn.
  • Hjälp att förbereda vara med på eller följa upp möten som handlar om ditt barn.

Uppdaterad