Stella – stöd till föräldrar med placerade barn

För föräldrar som bor i, eller har barn placerade av Stockholms stad, finns råd- och stödverksamheten Stella.

Vi som arbetar på Stella har lång och bred erfarenhet inom olika delar av socialt arbete.

• Besöken är kostnadsfria.
• Vi för inga journaler och har tystnadsplikt.
• Kontakt med Stella är frivillig.

Stella erbjuder:

  • Vi kan hjälpa dig att gå igenom material kring placeringen.
  • Du kan få information om vilka rättigheter och skyldigheter du har som förälder till ett placerat barn.
  • Tillsammans med dig kan vi hjälpa dig att förbereda, vara med på eller följa upp möten som handlar om ditt barn.
  • Vi lyssnar och stöttar dig.
  • Vi erbjuder dig ett första samtal inom kort.
  •  

Välkommen att kontakta oss på Stella!

Uppdaterad