Stöd till föräldrar med barn som bor utanför hemmet

För dig som har barn placerade utanför hemmet finns stödverksamheten Stella.

Föräldrar till barn aktuella i Stockholms stad och med barn i åldern 0-18 år kan få särskilt stöd genom verksamheten Stella.

Vi som arbetar på Stella har lång och bred erfarenhet inom olika delar av socialt arbete.

• Besöken är kostnadsfria.
• Vi för inga journaler och har tystnadsplikt.
• Du avgör själv om, och hur länge du vill ha kontakt med oss.
• Du har rätt till 11 individuella samtal.

Stellas erbjudande

  • Vi kan hjälpa dig att gå igenom material kring placeringen. Till exempel utredning, beslut och umgängesplan.
  • Du kan få information om vilka rättigheter och skyldigheter du har som förälder till ett placerat barn.
  • Tillsammans med dig kan vi hjälpa dig att förbereda, vara med på eller följa upp möten som handlar om ditt barn.
  • Vi lyssnar och stöttar dig.
  • Vi erbjuder dig ett första samtal inom kort.

Välkommen att kontakta oss på Stella!

Uppdaterad