Skolfam

Skolstöd för barn i familjehem.

Skolfam-modellens grund bygger på förebyggande arbete, tvärprofessionell samverkan, barns delaktighet och mätbarhet. Modellen är manualstödd, vetenskapligt utvärderad, har inga licenskostnader och är fri för alla att använda. Idag är 21 kommuner i landet anslutna till arbetsmodellen.

Uppdaterad