Plats i förskola och skola för nyanlända

Alla barn och ungdomar har rätt till utbildning. Många nyanlända är barn och ungdomar som behöver plats i förskola, grundskola eller gymnasieskola.

Vägen till förskola och skola för nyanlända från Ukraina

Barn och unga från Ukraina får hjälp att få plats i förskola och skola i Stockholms stad. Illustrationen visar de två olika vägarna till förskola respektive grund- och gymnasieskola.

Illustration som beskriver två olika vägar för barn och unga från Ukraina att få plats i förskola och skola.

Vägen till förskola och skola börjar alltid med kontakt med START Stockholm för att få plats i förskola och skola.

Förskola – Ukraina

Nyanlända vårdnadshavare från Ukraina som söker plats i förskola till sitt barn får hjälp av START Stockholm.

Telefon: 08-508 33 500
Telefontid måndag till fredag klockan 08.30–10.00

E-post: start-mottagning@edu.stockholm.se
Besöksadress: Hammarby allé 150, plan 3. Tvärbana till Sickla kaj. Boka alltid ditt besök i förväg, vi har inte drop-in.

Erbjudande om plats kommer att skickas till barnets vårdnadshavare från någon av Stockholms stads elva stadsdelsförvaltningar.

  1. Förskolan kontaktar vårdnadshavaren för att informera inför förskolestarten.
  2. Vårdnadshavaren följer med barnet på förskolan under introduktionsperioden.
  3. Introduktionen är individuellt anpassad efter barnets behov.

Informationsmaterial – Nyanlända barn i Stockholms skolor

Svenska (pdf)

Engelska (pdf)

Ryska (pdf)

Ukrainska (pdf)

Arabiska (pdf)

Dari (pdf)

Förskola – övriga länder

Stockholms stad är indelad i elva stadsdelsförvaltningar. Varje stadsdelsförvaltning tar hand om placeringen av nyanlända barn i förskolor. Kontakta din stadsdelsförvaltning för att få mer information om placering av nyanlända barn i förskola.

Grund- och gymnasieskola

Nyanlända elever får hjälp med skolplacering av START Stockholm. Det gäller alla nyanlända, även de från Ukraina.

För elev

Du som är elev kommer till START Stockholm för ett samtal. Du kommer hit enskilt eller tillsammans med vårdnadshavare eller god man. I samtalet berättar du om din skolbakgrund. Du får också information om det svenska skolsystemet och hur man söker skola. Om du redan gått i grundskolan längre än två månader görs inte det inledande samtalet.

Du kommer också att träffa en skolsköterska för att göra ett hälsobesök, där du bland annat får göra en hörsel- och synundersökning. Du får också en vaccinationsplan.

Sedan kommer du att få plats på grundskola eller på gymnasiets språkintroduktion, beroende på din ålder.

För vårdnadshavare

Som vårdnadshavare får du eller ni träffa en handläggare som tar reda på barnets tidigare skolgång. Du får också information om hur svensk skola fungerar, synen på kunskap och om rättigheter och skyldigheter i skolan. Besöket tar cirka 1,5 timme.

Boka tid för ditt besök

Boka en tid för ditt besök genom att ringa eller skicka e-post. Vi har inte drop-in.

Telefon: 08-508 335 00
Telefontid måndag till fredag klockan 08.30–10.00

E-post: start-mottagning@edu.stockholm.se

Besök

När du har fått en tid kommer du på besök till START Stockholm på Hammarby allé 150, plan 3.

Du kan ta tvärbanan till Sickla kaj

Språkintroduktion för nyanlända ungdomar

Som nyanländ elev i gymnasieålder har du rätt till en plats på språkintroduktion. Språkintroduktion är Stockholms stads introduktionsprogram på gymnasienivå för nyanlända ungdomar. Utbildningen har fokus på svenska språket för att du som elev ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning.

Språkintroduktion motsvarar heltidsstudier på gymnasiet, det vill säga 20–24 timmar per vecka.

Språkintroduktion finns på flera olika gymnasieskolor i Stockholms stad.

På språkintroduktion finns olika aktiviteter och ämnen som du kan välja bland. Lärarna ska också informera dig om aktiviteter som till exempel läxhjälp på bibliotek.

Hitta till START Stockholm

Besöksadress: Hammarby allé 150, plan 3
Tvärbana: Sickla kaj

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Uppdaterad