Bild på de som arbetar vid AB Parrådgivarna Sverige.

AB Parrådgivarna Sverige

Götgatan 103

Visa på karta

Vi har lång erfarenhet av par- och familjerådgivning. Samtliga av oss är leg. psykoterapeuter med olika grundutbildningar psykolog, socionom, beteendevetare. Vi är vidareutbildade inom sexologi, hbtqi, kris och trauma. Flera av oss är handledare.Fakta

Typ av service
Familjerådgivning
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Privat
Webbplats
http://www.parradgivarna.com/

Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Tillgänglig hiss
 • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Verksamhetens inriktning

Familjerådgivningsarbetet har sin tyngdpunkt i samtalsbehandling vid samlevnadsproblem i par- och familjerelationer och är en undersökande och bearbetande process. Vi arbetar med att ge var och en eget utrymme att berätta hur den tänker och vill ha det.

Vår utgångspunkt är att en förändringsprocess startar i en öppen och förtroendefull dialog. Ibland finns det flera olika teman och vi får då rangordna vad vi ska börja med. Tillsammans undersöker vi sedan möjliga vägar till förändring.

Vår teoretiska referensram grundar sig på psykodynamisk teori, anknytningsteori, olika teorier om familje- och parbildning, det sexuella perspektivet samt kristeori.

Mångfalden av problemställningar kräver dock stor flexibilitet av familjerådgivaren i val av metod. Huvudsakligen arbetar vi utifrån ett systemiskt, affekt och relationellt perspektiv samt använder pedagogiska tekniker såsom problembaserade, lösningsfokuserade, och strukturerande.

Personalens kompetens

Alla familjerådgivare är legitimerade psykoterapeuter. Våra grundutbildningar är legitimerad psykolog, socionom och beteendevetare.

I gruppen finns särskild kompetens inom

 • psykoterapi
 • psykosocial problematik
 • gruppterapi för unga vuxna, våld
 • hot och övergrepp inom familj och på arbetsplats
 • ätstörningar
 • sexuell problematik
 • kris och trauma
 • missbruk
 • hbtqi
 • diagnostik
 • utvecklingsbedömningar.

Två av familjerådgivarna är auktoriserade familjerådgivare, flera är utbildade handledare inom psykoterapi, psykosocialt arbete och utbildning.

Övrig information

Vår verksamhet kring vad och hur vi arbetar är en levande process där kvalitetssystemet ger struktur och lämnar tydliga avtryck av vad vi vill, beslutar och genomför i form av riskbedömningar, uppföljning av klagomål och synpunkter, omvärldsanalyser, egenkontroller och en vilja att sträva mot nöjda par och uppdragsgivare och en väl fungerande verksamhet utifrån en etablerad metodik för familjerådgivning och en ständig kompetensutveckling av våra medarbetare.

Hitta hit

Uppdaterad