DLPP Familjerådgivning

Götgatan 71

DLPP Familjerådgivning består av välutbildade och erfarna familjerådgivare. Vi har utbildning och legitimation både som psykologer och psykoterapeuter. Vi arbetar utifrån väl beprövad och evidensbaserad metodik vad gäller samspel i relationer.

Fakta

Typ av service
Familjerådgivning
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Privat
Webbplats
http://www.dlpp.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

DLPP Familjerådgivnings arbete kan kortfattat sammanfattas som att vi hjälper par bryta destruktiva mönster och att vi hjälper dem skapa en bättre grund för fortsatt samlevnad.

Vi är ytterst måna om att ha familjerådgivare med personlig lämplighet för arbetet, och har säkerställt att vårt arbete är framgångsrikt och att nöjdhetsgraden med familjerådgivaren är hög.

Vi har sett att paren i hög grad känner sig hjälpta och väl bemötta. Vare sig man som par kommer till DLPP Familjerådgivning för att förbättra och utveckla relationen, i förebyggande eller i reparationssyfte, så är man i hög grad nöjd med kvaliteten på rådgivningen och det bemötande man får.

I de allra flesta fall fortsätter paren leva tillsammans och upplever att konflikterna minskar, förståelsen för varandra och den andres behov ökar, relationen fördjupas och kärleken får åter plats.

DLPP Familjerådgivning tar emot par i olika samlevnadsformer, samt föräldrar och vuxna barn, och vuxna syskon.

Särskild kompetens

DLPP har familjerådgivare som har lång grundläggande och vidare specialiserad utbildning, och legitimation både som psykologer och psykoterapeuter. Våra familjerådgivare har dessutom lång erfarenhet av att arbeta med par. I och med detta har vi erfarna rådgivare med gedigen utbildning som är väl lämpade för familjerådgivningsarbetet.

DLPP Familjerådgivning har särskild kompetens i samlevnadsmetodik, anknytningsproblematik, frågor rörande sexualitet, HBTQ, samt psykisk ohälsa. Vi har utbildning i flertalet av de gängse relationella och psykoterapeutiska metoderna - PDT, KBT, ACT, CFT, IPT, IBCT.

Övrigt

Vi sitter i ljusa, fina lokaler centralt på Södermalm, samt i två alternativa lokaler, också dessa på Södermalm. DLPP har även verksamhet inom psykoterapi och psykologisk behandling.

Hitta hit

Uppdaterad