Romska brobyggare

Du som identifierar dig som rom och behöver stöd, service eller vägledning i frågor som rör studier och arbete är välkommen att kontakta oss.

Vi finns på Jobbtorg Stockholm där vi stöttar dig till studier och egen försörjning. Vi jobbar också med att ge våra kollegor information om nationell minoritetslagstiftning, romsk kultur, historia och traditioner.

Vi kan bland annat stötta dig genom att

  • tillsammans med våra kollegor på jobbtorgen ge dig individuellt stöd för att komma ut i studier, arbete och självförsörjning
  • inspirera till självstärkande arbete
  • agera kulturlänk och skapa förtroende
  • ge råd och stöd kring dina rättigheter och skyldigheter.

Vi talar finska, khelderash, lovari, svensk romani, kaale, arli/gurbeti och svenska.

Kontakta oss gärna!

Vi som jobbar som brobyggare är: 

Rafael Szopperafael.szoppe@stockholm.se
08-508 49 152

Göran Siwak, zoro.siwak@stockholm.se
08-508 49 163

Nina Lundberg, nina.satu.lundberg@stockholm.se
08-508 35 621

Mikael Tofteson, mikael.tofteson@stockholm.se
08-508 35 627

Följ oss på Facebook: facebook.com/romeristockholm/

Filmer om romers rättigheter

 

Film textad på kelderash

Film textad på finska

Film textad på lovari

Film textad på kale

Film textad på arli

Film textad på resande romani

Strategi för romsk inkludering

Romer är en av de grupper i Sverige och Stockholm, som utsätts för diskriminering och fördomar. Mycket arbete återstår för att romers rättigheter tillgodoses. Stockholms stad vill ändra på det och är därför utsedd av regeringen att vara en av fem utvecklingskommuner som arbetar för att stärka romers mänskliga rättigheter.

Uppdaterad