Har du fått hem ett brev där vi ber dig svara på frågor?

Vi på Jobbtorg Stockholm har fått information om att du inte är inskriven i någon gymnasieskola eller att du saknar gymnasieexamen. Därför har du fått ett brev hemskickat till dig och vi ber dig svara på ett par frågor som vi behöver veta om din situation.

Vi på Jobbtorg Stockholm vägleder unga vidare, till exempel mot studier, praktik eller jobb. Dessutom erbjuder vi olika typer av aktiviteter, inom teman hälsa och kreativitet. Aktiviteterna sker både individuellt och i grupp och de finns om du behöver få mer tid för att fundera vad du vill av framtiden.

Om du väljer att inte svara på våra frågor kommer vi att fortsätta söka upp dig via olika kanaler.

Vill du läsa informationen i brevet på ett annat språk?

Den information som finns i brevet finns översatt till olika språk. Klicka på det språk nedan som du vill läsa.

Engelska (pdf)

Arabiska (pdf)

Persiska (pdf)

Somaliska (pdf)

Thai (pdf)

Tigrinja (pdf)

Varför behöver vi veta om dig?

Du som är folkbokförd i Stockholms stad, inte har fyllt 20 år och inte är inskriven i en gymnasieskola och saknar gymnasieexamen, omfattas av något som kallas för kommunens aktivitetsansvar (skollagen kapitel 29 §9). Det innebär att Stockholms stad, precis som alla andra kommuner i Sverige, har ett ansvar att söka upp och erbjuda dig stöd.

Genom att du svarar på våra frågor, får vi information om din situation har förändrats eller om du behöver vårt stöd. Om du väljer att inte svara på våra frågor kommer vi att fortsätta söka upp dig via olika kanaler.

Vill du komma i kontakt med oss?

Vi svarar gärna på dina frågor, mejla så hör vi av oss så fort vi kan. Vid behov kan vi anlita en tolk.

E-post: kaa@stockholm.se

Uppdaterad