Har du fått hem ett brev där vi ber dig svara på frågor?

Vi på Jobbtorg Stockholm har fått information om att du inte är inskriven i någon gymnasieskola eller att du saknar gymnasieexamen. Vi vägleder unga vidare, till exempel kan vi hjälpa dig mot studier, praktik, jobb eller något annat som passar dig.

Eftersom du finns med i vårt register behöver vi få svar på ett par frågor om dig. Du svarar på frågorna via länken nedan. Frågorna i formuläret är på svenska men du hittar översättningar på engelska, arabiska, persiska, somaliska, thai och tigrinja längre ner på den här sidan.

Har du ett studiebevis från gymnasiet?

Om du har fått ett studiebevis från gymnasiet har vi skickat ett brev till dig med rubriken ”En ny chans - till dig som har fått ett studiebevis”.

Vill du läsa informationen på ett annat språk?

Den här sidans information hittar du även på olika språk. Klicka på det språk nedan som du vill läsa. I dokumenten har vi även översatt frågorna om du behöver stöd för att kunna svara på dem.

Thai (pdf, 537 kB, nytt fönster)

Tigrinja (pdf, 278 kB, nytt fönster)

Persiska (pdf, 389 kB, nytt fönster)

Arabiska (pdf, 403 kB, nytt fönster)

Engelska (pdf, 675 kB, nytt fönster)

Somaliska (pdf, 582 kB, nytt fönster)

Varför behöver vi veta om dig?

Du som är folkbokförd i Stockholms stad, inte har fyllt 20 år och inte är inskriven i en gymnasieskola och saknar gymnasieexamen, omfattas av något som kallas för kommunens aktivitetsansvar (skollagen kapitel 29 §9). Det innebär att Stockholms stad, precis som alla andra kommuner i Sverige, har ett ansvar att söka upp och erbjuda dig stöd.

Genom att du svarar på våra frågor, får vi information om din situation har förändrats eller om du behöver vårt stöd. Om du väljer att inte svara på våra frågor kommer vi att fortsätta söka upp dig via olika kanaler.

Vill du komma i kontakt med oss?

Vi svarar gärna på dina frågor. Vid behov kan vi anlita en tolk.

E-postadress: kaa@stockholm.se

Telefon: 08-508 35 700

Uppdaterad