Aktuellt

februari 2021

19 februari

Oron bland barn och unga kan vara stor just nu, med ovisshet, avsaknad av rutiner och att vara hemma mer – kanske hela tiden. Är du orolig kan du få stöd.

december 2020

21 december

Under jul- och nyårshelgerna när många tillbringar mer tid hemma tillsammans vet vi att det innebär en risk att våld i nära relationer ökar. Det finns stöd att få från Stockholms stad.

juli 2020

2 juli

Det finns stöd för dig som är orolig för vad ditt barn har upplevt, och för dig som själv har varit utsatt för övergrepp som barn. Information om vart du kan vända dig finns på flera språk.

maj 2020

19 maj

Från och med den 19 mars behöver du som har försörjningsstöd under sjuklöneperiod inte lämna in läkarintyg till socialtjänsten.