Aktuellt

Nyheter

Oktober 2023

Den 10 oktober är det världsdagen för psykisk hälsa, World Mental Health Day. Att prata om hur vi mår och att vara en lyssnande medmänniska är viktigare än vi tror – det kan rädda liv.

April 2022

SHIS Bostäder tillhandahåller genomgångsbostäder för nyanlända som får uppehållstillstånd och blir placerade i Stockholms stad. Att erbjuda samhällsinformation på plats har visat sig påskynda ...

Februari 2022

En desinformationskampanj riktad mot Sveriges socialtjänst har de senaste veckorna fått stor spridning i sociala medier med miljontals följare. Det har ökat efterfrågan på korrekt information.

Februari 2021

Oron bland barn och unga kan vara stor just nu, med ovisshet, avsaknad av rutiner och att vara hemma mer – kanske hela tiden. Är du orolig kan du få stöd.

December 2020

Under jul- och nyårshelgerna när många tillbringar mer tid hemma tillsammans vet vi att det innebär en risk att våld i nära relationer ökar. Det finns stöd att få från Stockholms stad.