Framgångsrik samverkan kring etablering och integration

Publicerad:

Uppdaterad:

SHIS Bostäder tillhandahåller genomgångsbostäder för nyanlända som får uppehållstillstånd och blir placerade i Stockholms stad. Att erbjuda samhällsinformation på plats har visat sig påskynda etablering.

Medborgarkontor är ofta den plats dit stadsdelen hänvisar nyanlända för samhällsinformation. Utmaningen är att få dem dit och etablera långvariga relationer. Eftersom SHIS har en reception och god kontakt med sina hyresgäster såg Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning möjlighet till samarbete och dialog via infodiskar.

– Eftersom det är helt avgörande för nyanlända att möta etablerade personer, använda svenska och skapa sig en förståelse för det nya landet ville vi utveckla en metod för att länka dem till kontakter i civilsamhället, säger Milla Sörgärde, integrationssamordnare på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Infodiskarna är en lokal kunskapsbank

Syftet med infodiskarna är att ge information och länka till olika kontaktytor utifrån individens intresse och tid i livet. På infodiskarna finns en kunskapsbank med information från lokala föreningar till större integrationsorganisationer som erbjuder mentorskap eller andra integrationsprojekt.

Att involvera civilsamhället och ta tillvara på personer med egen erfarenhet av etablering och integration är också framgångsfaktorer i integrationsarbetet. Diskarna är nu en del av stadsdelsförvaltningens ordinarie samhällsvägledning. I relationsbyggande syfte är det så långt som möjligt samma personer som bemannar disken.

Fler hittar ett långsiktigt boende

Arbetssättet att effektivt nå nyanlända i anslutning till bostaden har spridit sig till andra verksamheter i stadsdelsförvaltningen. Numera har även öppen förskola/introduktionsförskola, stadsdelsmammor, föräldrarådgivare och parklekar och fritidsgårdar egna stående tider på infodisken i Hässelby strand.

– Samarbetet med stadsdelen gör att vi tillsammans kan stötta nyanlända i en tidig fas i deras etablering. Vi ser också att fler och fler nyanlända hushåll hittar ett eget långsiktigt boende med hjälp av bostadsvägledningen. Vi vill gärna få till det på samma sätt med fler stadsdelar eftersom vi ser att det ger effekt, säger Christian Morales, enhetschef VO Nyanlända.

Mer aktivitet trots pandemin

Även statistiken visar att modellen är framgångsrik. Fler deltar regelbundet i föreningsaktiviteter, blir matchade mot en kompis eller mentor och har arbete som huvudsaklig sysselsättning trots att många verksamheter har varit pausade under pandemin.

Det goda samarbetet och de strukturer som nu finns på plats för att stödja nyanlända att komma in i samhället och hitta en egen bostad kommer väl till användning nu när Stockholm rustar för att ta emot den nya vågen av människor på flykt från Ukraina.